Dossier Social Innovation

1,1 Miljoen voor onderzoek Smart Urban Intermediaries in ‘living labs’

Een internationaal consortium onder leiding van Merlijn van Hulst van de Tilburg School of Governance ontvangt 1,1 miljoen euro subsidie van ERA-NET (gesponsord door de Europese Commissie) voor onderzoek naar Smart Urban Intermediaries ofwel stedelijke intermediairs. Het onderzoek loopt van het voorjaar van 2017 tot oktober 2019.Europese steden staan voor complexe uitdagingen waar slimme oplossingen voor nodig zijn. In dit project spelen ‘stedelijke intermediairs’ ofwel degenen die mensen en middelen op innovatieve wijze samen kunnen brengen, een cruciale rol en wordt onderzocht hoe zij Social Innovation teweegbrengen. Van Hulst en zijn onderzoekspartners zullen in vier Europese steden veldwerk verrichten en ‘living labs’ (proeftuinen) opzetten, die zowel onderzoeksgegevens opleveren als leeromgevingen vormen.

Het project zal kennis opleveren over hoe bemiddelaars innoveren en slimme stadsontwikkeling creëren die ten goede komt aan de leefbaarheid en veerkracht van steden.

Meer informatie