-

Dossier Veiligheid

Voorkom recidive van zedendelinquenten met 'cirkels' van vrijwilligers en professionals

Persbericht, 20 oktober 2015 - Zedendelinquenten die hun straf hebben uitgezeten, en in een sociaal isolement leven, hebben een hoger risico op recidive. Toepassing van het in Canada ontwikkelde Circles of Support and Accountability (CoSA) verkleint het risico op recidive en draagt bij aan een succesvolle re-integratie van zedendelinquenten.

In COSA ondersteunt een groep vrijwilligers een veroordeelde zedendelinquent bij de terugkeer naar de samenleving. Zij worden begeleid door professionals van Reclassering Nederland. Mechtild Höing deed onderzoek naar de werkzame factoren van COSA, waarop ze op 26 oktober promoveert aan Tilburg University.

In een exploratief en kwalitatief onderzoek, maar ook uit recidive-onderzoek met een lange follow-up, kwam naar voren dat COSA (in het Nederlands: Cirkels voor Ondersteuning en Aanspreekbaarheid) een aanvulling is op daderbehandeling en zedendelinquenten vooral ondersteunt bij het verbeteren van algemene vaardigheden die nodig zijn voor een succesvolle re-integratie, zoals probleemoplossend vermogen, sociale vaardigheden en zelfsturing. Een goed functioneren van de cirkel is daarbij cruciaal.


Effecten op vrijwilligers

Höing onderzocht ook de te verwachten en de ervaren effecten op vrijwilligers. Ze concludeert dat CoSA-vrijwilligers met de juiste screening en training veilig ingezet kunnen worden. Zij halen veel voldoening uit hun werk en vinden veel steun bij medevrijwilligers.

Draagvlak

Het publieke draagvlak voor resocialisatie van zedendelinquenten is gering, vooral onder laag opgeleiden. De opvattingen over COSA zijn echter positiever. Een op de acht ondervraagden geeft aan eventueel zelf vrijwilliger te willen worden.


Mechtild Höing (Waldvelen, Duitsland, 1958) studeerde Sociologie aan Tilburg University. Sinds 2009 is ze werkzaam als docent en onderzoeker bij Avans Hogeschool bij de Academie voor Sociale Studies Breda en het Expertisecentrum Veiligheid. Ze deed onderzoek naar de ontwikkeling en implementatie van CoSA-projecten in Nederland. Van 2011 tot 2014 heeft ze deelgenomen aan twee Europese CoSA-projecten.

Noot voor de pers

Mechtild Höing promoveert op maandag 26 oktober om 16.00 uur in de aula van Tilburg University. Titel proefschrift: Empowering Circles. Circles of Support and Accountability. Promotor: prof. dr. S. Bogaerts. Copromotor: dr. B.O. Vogelvang. Recensie-exemplaren van het proefschrift zijn verkrijgbaar via persvoorlichters@tilburguniversity.edu. Mechtild Höing is te bereiken op T: 06-22541733 / E: ma.hoing@avans.nl.