Dossier Vergrijzing

Nieuws Vergrijzing

 • 20-11-2017Persbericht

  AOW-leeftijd moet geleidelijk omhoog naar 69 jaar
  PERSBERICHT 20 november 2017 - De politiek heeft ingezet op een geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd tot 67 jaar in 2021. Daarna zal de verhoging van de AOW-leeftijd gekoppeld worden aan de toename van de levensverwachting op 65-jarige leeftijd. Econoom Willem Heeringa stelt dat de AOW-leeftijd geleidelijk tot minstens 69 jaar in 2040 zou moeten worden verhoogd. Dat blijkt uit zijn onderzoek waarop hij op 24 november promoveert aan Tilburg University. Lees meer

 • 21-02-2017Nieuws

  Harrie Verbon/David Hollanders: AOW-leeftijd kan probleemloos naar 65
  De meerderheid van de Nederlandse kiezers wil dat de AOW-leeftijd terug gaat naar 65 jaar. Volgens het kabinet is dat onbetaalbaar. Maar is dat ook zo? Prof. Harrie Verbon en dr. David Hollanders van Tilburg University onderzochten dat en concluderen dat de AOW-leeftijd best terug kan naar 65 jaar. Als een volgend kabinet daartoe zou besluiten is dat financieel geen probleem. Lees meer

 • 02-02-2017Persbericht

  50plussers zijn niet financieel fit
  PERSBERICHT 2 februari 2017 - Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse 50plussers vermogend, maar onvoldoende financieel vaardig zijn. De gemiddelde 50plusser beschikt over een vermogen van 228.000 euro, 26% meer dan het gemiddelde Nederlandse huishouden. Tegelijkertijd slaagt slechts 15% van de ondervraagde 50plussers erin om vijf financiële basisvragen goed te beantwoorden. Lees meer

 • 30-01-2017Direct link

  Hervorming pensioenstelsel: maak meer ruimte voor maatwerk
  Maatwerk in pensioenen kan veel opleveren en verdient daarom een centrale rol in de discussie over de hervorming van het pensioenstelsel. Dat is de conclusie van Netspar-onderzoek naar de meerwaarde van maatwerk in pensioenen. De grote waarde voor deelnemers, in combinatie met een goede beheersbaarheid van de risico’s, onderstreept het belang om meer ruimte te creëren voor individuele differentiatie in het pensioenstelsel. Lees meer

 • 30-10-2015Persbericht

  Gedragseconomie toegepast op nieuw pensioencontract: schokbestendig en toegesneden op individuele wensen
  PERSBERICHT 30-10-2015 - Het optimale nieuwe pensioencontract kan en moet rekening houden met de behoefte van mensen aan garanties en de mogelijkheid financiële tegenvallers uit te smeren over het leven. Dat schrijft Servaas van Bilsen van Tilburg University in zijn proefschrift Essays on Intertemporal Consumption and Portfolio Choice, dat hij 4 november verdedigt. Lees meer

 • 24-10-2014Persbericht

  Gratis publiekscollege over pensioenen op Tilburg University
  Tilburg University organiseert in samenwerking met het Brabants Dagblad op woensdag 29 oktober 2014 een gratis publiekscollege met als thema ‘Werk aan uw pensioen’. Drie pensioenexperts van Tilburg University laten ieder in een minicollege van een half uur zien welke opties er nu zijn en hoe het pensioen bij iedere generatie leeft. Pensioen is niet alleen iets voor later en voor ouderen, maar is een zaak van nu, voor jong en oud, zo luidt de boodschap van de Tilburgse experts. Lees meer

 • 19-08-2013Persbericht

  'Werknemer is klaar voor flexibel pensioen'
  Als werknemers zelf kunnen beslissen wanneer ze met pensioen gaan, laten zij zich sterk leiden door de hoogte van de pensioenuitkering die ze tegemoet kunnen zien. Zou gedeeltelijke pensionering tot de mogelijkheden behoren, dan heeft tweederde van hen daarvoor belangstelling. "Als het alleen aan de werknemer zou liggen, kan een flexibel pensioenstelsel vandaag nog worden ingevoerd", concludeert Arthur van Soest van Tilburg University. Lees meer