Dossier Vergrijzing

Theo Nijman positief over SER-voorstel pensioenstelsel

“De rente is laag, nu doorpakken”, stelt Theo Nijman, hoogleraar risicomanagement pensioenvoorzieningen aan Tilburg University/Netspar.

Er is een breed draagvlak voor aanpassing van het pensioenstelsel c.q. de afschaffing van de zogenaamde doorsneesystematiek.

In de SER-voorstellen zitten belangrijke veranderingen:
  • iedereen krijgt een eigen, individueel pensioenpotje, wat meer vertrouwen moet geven;
  • de uiteindelijk pensioenopbrengst is minder afhankelijk van keuzes van anderen;
  • meer maatwerk op individu gericht met keuzes door het pensioenfondsbestuur;
  • de dekkingsgraadproblematiek laten we achter ons

Bekijk het interview met Theo Nijman op Me Judice:

http://www.mejudice.nl/video/detail/theo-nijman-over-de-servoorstellen