Dossier Vergrijzing

Tilburgs advies over rekenrentes vandaag in Eerste Kamer

De Tilburgse hoogleraren Lans Bovenberg, Theo Nijman en Bas Werker hebben op verzoek van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een rapport geschreven over de keuze van projectierentes in de nieuwe wet ‘Verbetering Premieregeling’. Dit rapport draagt bij aan de eerste belangrijke wijziging in de pensioenregels, die naar verwachting op 1 augustus a.s. tot stand komt.

De Tilburgse hoogleraren zijn allen verbonden aan Netspar, het kennisnetwerk op het gebied van pensioenen. Het rapport is geschreven naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer, waarin de staatssecretaris wordt gevraagd zo’n onderzoek te laten uitvoeren. Het onderzoeksrapport inventariseert de voor- en nadelen van mogelijke invullingen van de projectierente. Projectierentes bepalen de snelheid waarmee persoonlijk pensioen mag worden uitgekeerd.

 Een te hoge projectierente tast het levenslange karakter van pensioenen aan, een te lage projectierente leidt tot lage pensioenen in de eerste jaren na pensionering. Ook is de projectierente van belang om een gelijk speelveld te bieden voor de verschillende individuele en collectieve pensioencontracten die de nieuwe wet mogelijk maakt. Een zorgvuldige politieke afweging van de voor- en nadelen van de mogelijke invullingen van de projectierente die het rapport inventariseert is dan ook geboden. De keuze van de projectierente is een van de belangrijkste openstaande vragen rond de nieuwe wetgeving.

De nieuwe wet Verbeterde Premieregeling wordt op 24 mei in de Eerste Kamer besproken. De wet maakt het mogelijk ook na pensionering beleggingsrisico’s te nemen in persoonlijke pensioenpotten binnen zogenaamde premieregelingen. Je kunt dus na je pensioen blijven doorsparen. Deze persoonlijke pensioenpotten spelen ook een belangrijke rol in het rapport van de Sociaal Economische Raad dat afgelopen vrijdag werd gepubliceerd (zie ook Harry van Dalen in Nieuwsuur).


Het onderzoeksrapport is te vinden via de Netspar website.