-

Dossier Zorg en Gezondheid

Bas van Alphen benoemd als bijzonder hoogleraar Beroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog

Prof. dr. S.P.J. (Bas) van Alphen is per 1 december 2017 gestart als bijzonder hoogleraar Beroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog bij het departement Medische en Klinische Psychologie (MKP) van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Hij volgt daarmee professor Petri Embregts op.

De leerstoel omvat het hoofdopleiderschap en daarmee de zeggenschap over de inrichting en uitvoering van de GZ-opleiding op geleide van landelijk overeengekomen uitgangspunten. Van Alphen is daarmee verantwoordelijk voor de wetenschappelijke kwaliteit van de opleiding en in het bijzonder voor de vertaling van wetenschappelijke kennis naar praktisch handelen, zoals dat bijvoorbeeld tot uiting komt in richtlijnen voor een op empirisch onderzoek gebaseerde praktijk. Tevens is hij verantwoordelijk voor de onderwijskundige kwaliteit van de opleiding. Daarnaast zal hij de visie van RINO Zuid Nederland op het beroep gezondheidszorgpsycholoog verder ontwikkelen en uitdragen in landelijk overleg.

Bas van Alphen is afkomstig uit Maastricht en werkzaam bij GGz Mondriaan Ouderen, locatie Heerlen als psycholoog en manager Behandelzaken Zorgprogramma Persoonlijkheidsstoornissen. Tevens is hij sinds 2012 bijzonder hoogleraar Klinische Ouderenpsychologie aan de Vrije Universiteit Brussel. In 2006 promoveerde hij aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Zijn proefschrift was getiteld Diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen. Een bijdrage aan de ontwikkeling van een screeningsinstrument.