-

Dossier Zorg en welzijn

Zorg en welzijn

Hoe houden we de zorg betaalbaar, maar ook maatschappelijk verantwoord en duurzaam? Aan dit fundamentele dilemma werken onze onderzoekers vanuit de economie, bestuurskunde, sociologie, psychologie, recht en ethiek, vaak in samenwerking met de zorgpraktijk.Nieuw in Zorg en welzijn

 • Oratie Eveline Wouters: Een zorg minder met technologie 03-10-2018Persbericht Oratie Eveline Wouters: Een zorg minder met technologie
  Persbericht, 3 oktober 2018 - Er is een positievere kijk op gezondheid noodzakelijk, met meer nadruk op wat nog wèl mogelijk is en minder op wat zorgbehoevenden niet meer kunnen. EHealth, zorgtoepassingen via internet, domotica en robotica zijn voorbeelden van technologische opties. Dat betoogt Eveline Wouters onder meer in haar oratie ‘Technologie, een zorg minder?’, bij de aanvaarding van haar hoogleraarschap op de leerstoel Succesvolle Technologische Innovaties in de Zorg, die plaatsvindt op 5 oktober aan Tilburg University.

 • Zorg aan zwakbegaafden in Nederland laat te wensen over 26-09-2018Persbericht Zorg aan zwakbegaafden in Nederland laat te wensen over
  Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) of zwakbegaafdheid (ZB) doen in Nederland in toenemende mate een beroep op langdurige, professionele zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Er is nog weinig bekend over de oorzaken van deze groei en over de achtergrondkenmerken van mensen die een appel doen op deze zorg. Mensen met een LVB of ZB blijken gevoelig te zijn voor co-morbide problemen zoals psychische problemen, groeien vaak op in kwetsbare gezinnen en de professionele hulpverlening voor aanmelding in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking komt te laat op gang. Dat concludeert Peter Nouwens in zijn proefschrift dat hij op 28 september verdedigt aan Tilburg University.

 • Onderzoeksrapport en video seminar ‘Uitdagingen bij hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel’ 26-09-2018Nieuws Onderzoeksrapport en video seminar ‘Uitdagingen bij hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel’
  Samen met INTERVICT heeft CoMensha het afgelopen jaar een drietal belangrijke onderzoeken uitgevoerd met betrekking tot de hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel. Op woensdag 26 september zijn de bevindingen gedeeld en hebben Ina Hut (directeur Comensha) en Conny Rijken het onderzoeksrapport overhandigd aan Kees van der Burg, Directeur Generaal Langdurige Zorg, ministerie van VWS.

 • Zorgstelsel werkt vrij goed, maar niet zoals voorzien 17-09-2018Persbericht Zorgstelsel werkt vrij goed, maar niet zoals voorzien
  PERSBERICHT 17 sept. 2018 - Het nieuwe zorgstelsel dat in 2006 in Nederland werd geïntroduceerd, presteert vooral goed als het gaat om de toegankelijkheid van de zorg. Het is echter lastig voor de verzekeraars om de kosten te beteugelen. De overheid speelt daarin een grotere rol dan voorzien.

 • Intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis: doorbreek het taboe 22-08-2018Persbericht Intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis: doorbreek het taboe
  PERSBERICHT 22 aug. 2018 - Intimiteit en seksualiteit zijn belangrijke aspecten van het leven, ongeacht leeftijd. Echter, bij mensen met dementie in het verpleeghuis is sprake van een moeilijk bespreekbare thematiek die ook nog eens onderbelicht is vanuit de cliënt bezien. De variatie in ervaringen en behoeftes aan het uiten van liefde, intimiteit en seksualiteit is groot. Er rust nog altijd een taboe op het praten daarover, tussen partners en met zorgverleners.

Agenda

Meest gelezen in Zorg en welzijn

Meest gezochte Experts Zorg en welzijn

Bongers, I.M.B.
Name prof. dr. I.M.B. (Inge) Bongers
TS Social and Behavioral Sciences
Tranzo, Scientific center for care and welfare
Position Hoogleraar
Room RP 227
Phone +31 13 466 4592
E-mail i.m.b.bongers@tilburguniversity.edu
Luijkx, K.G.
Name prof. dr. K.G. (Katrien) Luijkx
TS Social and Behavioral Sciences
Tranzo, Scientific center for care and welfare
Position Hoogleraar
Room RP 216
Phone +31 13 466 2895
E-mail k.g.luijkx@tilburguniversity.edu
Kramer, A.E.
Name dr. A.E. (Astrid) Kramer
Tilburg School of Economics and Management
Department of Management
Position Universitair docent
Room P 1.150
Phone +31 13 466 8218
E-mail a.e.kramer@tilburguniversity.edu
Mheen, H. van de
Name prof. dr. H. van de Mheen
TS Social and Behavioral Sciences
Tranzo, Scientific center for care and welfare
Position Voorzitter departement Tranzo
Room RP 201
Phone +31 13 466 2076
E-mail h.vdmheen@tilburguniversity.edu

Publicaties over Zorg en welzijn