Experts & Expertise

Aan Tilburg University zijn veel onderzoekers, wetenschappers en ondersteunend personeel verbonden. Zoek naar een bepaald persoon, of binnen een bepaalde expertise om hier de juiste persoon bij te vinden.


Uw foto

prof. dr. R.E. Leenes


Hoogleraar

Tilburg Law School
Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT)

 

Expertise

Prof.dr. Ronald Leenes is hoogleraar regulering door technologie.

Uitgebreide informatie over Ronald, zijn onderzoek en interesses vindt u hier.

Hij is voornamelijk werkzaam op de gebieden privacy, identiteit en identiteitsmanagement, en identiteitsfraude. Daarnaast is een belangrijk aandachtsveld recht en regulering door nieuwe technologie. Een derde aandachtsveld is online geschilbeslechting. Zijdelings is hij betrokken bij onderzoek op het gebied van nanotechnologie, RFID en Ambient Intelligence. In het recente verleden stond elektronische overheid centraal.

Ronald was verantwoordelijk voor de TILT inzet in het Europese FP6 project PRIME dat voroal betrekking had op de socio-culturele aspecten van privacy-enhanced identity management.

Momenteel is hij verantwoordelijk voor de TILT inzet in het Europese FP7 project PrimeLife. Hij is hier onder meer work package leader voor het onderzoek op het gebied van social networks en collaborative workspaces.

Ronald heeft bijgedragen aan verschillende deliverables in het EU FP6 Network of Excellence FIDIS.

Hij is betrokken bij diverse nationale onderzoeksprojecten rond online identiteit.

Ronald is projectleider van het NWO project LAYLA, the LAyman's Legal Assistant en is betrokken bij de projecten Delta-G en Access to Justice.

Trefwoorden

Nieuwsberichten

 • Oratie
  Op 16 april 2010 heeft Ronald Leenes zijn oratie getiteld 'Harde lessen. Apologie voor technologie als reguleringsinstrument; uitgesproken.

Publicaties

Meest recente publicaties

Klik hier voor de uitgebreide publicatielijst

 

Opleiding

Doctoraat: Universiteit Twente, 7 januari 1999

Promotor(es): prof.mr. D.W.P. Ruiter, mr.dr. J.C. Hage (ass. promotor)

Titel proefschrift: Hercules of Karneades, hard cases in recht en rechtsinformatica

Doctoraal Universiteit Twente, Bestuurskunde, nov 1989

Onderwerp: Kennisrepresentatieproblemen in juridische kennissystemen

Publicaties

Meest recente publicaties

Klik hier voor de uitgebreide publicatielijst

Projecten

 • EU FP6 project PRIME (Privacy and Identitymanagement), betreft: social-culturele aspecten van privacy-enhancing identity management, afgesloten onderzoek;
 • EU FP6 Network of Excellence project FIDIS, betreft: ID-fraude; identity management systemen; profiling, lopend onderzoek;
 • EU FP7 PrimeLife, betreft: sociaal-culturele en juridische aspecten van privacy-enhancing identity management, social networks en privacy gedurende de totale levensloop van individuen, lopend onderzoek
 • NWO Netwerken voor Netwerken, betreft: Identity management in relaties overheid-burger, lopend onderzoek;
 • Layla, the Layman's Legal Assistent, betreft ontwikkeling van online dispute resolution mechanismen, lopend onderzoek. Studie 'Code & Privacy' voor het ITeR project 'Code as Code', samen met B-J Koops, afgerond 2005.

Tweede en derde geldstroom

 • Quick scan Privacy by Design voor het REIIP project. In opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2011.
 • Onderzoek naar het gebruik van het Burgerservicenummer (BSN) binnen de keten van de elektronische dienstverlening tussen de overheid en bedrijven.†In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken (MinEZ), 2010.
 • participatie in EU STORK project. Juridische analyse ten behoeve van pilot voor interoperabiliteit van elektronische identiteiten (eID) binnen de EU lidstaten
 • participatie in BZK vervolgonderzoek persoonsinformatiebeleid
 • BurgerServiceCode, betreft toetsing van het kwaliteitshandvest Burger Service Code aan relevante Nederlandse wetgeving, lopend onderzoek.
 • Samengestelde identiteiten, betreft een onderzoek naar de consequenties van het gebruik van gedeelde en samengestelde identiteiten voor gebruikers en voor burgers, gelet op de wijze waarop dergelijke identiteiten in PPS-contexten worden gevormd en toegepast, lopend onderzoek.
 • Converging Technologies, betreft: toekomstverkenning van de betekenis van nieuwe technologieŽn voor de rechtstaat, de rechtsorde en de taken van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en Justitie, afgerond 2007.
 • Hard to Get, auteursrechtlicenties, betreft het regelen van rechten bij collectieve rechtenorganisaties in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, afgerond 2005.
 • Grondrechten in het digitale tijdperk, betreft: Grondrechten en nieuwe technologieŽn. Een rechtsvergelijkende studie van BelgiŽ, Canada, Duitsland, Frankrijk, de VS en Zweden in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, afgerond 2007.
 • Evaluatieonderzoek Centrale Server Bouwaanvragen, voor ZenC/Gemeente Rotterdam, afgerond 2004;
 • Studie naar Nederlandse situatie met betrekking tot de uitwisseling van gegevens binnen de opsporings- en vervolgingsketen in Nederland als onderdeel van het Europese AGIS project, afgerond 2004;

Samenwerking

Ronald heeft als visiting scholar onderzoek verricht aan de University of Ottawa, Canada (oktober-novermber 2007).

Externe erkenning

Dr. Ronald Leenes was lid van de Adviesgroep Maatschappelijke Vragen van ICT-Regie (2007-2010)

Onderzoeksbegeleiding

Ik begeleid momenteel de vollegende promovendi:

 • mr. Arnold Roosendaal, Digitale personae beschermen om de privacy van individuen te beschermen
 • mr. Rachel Marbus, (Don't) Look at me! I want to manage my online ID(eas) On managing personal identity in an online social world
 • ir. Martin Pťkarek,†privacy-enhancing e-ticketing solutions using location-based services.
 • Hans Buitelaar, (buitenpromovendus)
 • Erik Lachaud,†(buitenpromovendus)
Bij mij gepromoveerd:
 • dr. Jelle van Veenen, Getting to :-), promotiedatum 15 June 2011 (met Maurits Barendrecht).
 • dr. Marcel Hoogwout, De rationaliteit van de klantgerichte overheid',†promotiedatum†25 Sep 2010†(met Stavros Zouridis).

Congressen

Ik hou de NL versie niet meer bij, zie het Engelstalige overzicht.

 

Onderwijs


prof. dr. R.E. Leenes geeft de volgende vakken:

Overige werkzaamheden

 • Wetenschappelijk Technische Raad SURF
 • lid van de member of the editorial committee of Law, Innovation and Technology
 • Secretary of the Jurix Foundation, May 2000 - Feb 2004.
 • Board member of the Jurix Foundation.
 • Senior researcher of the Netherlands Institute for Governance (NIG).
 • Reviewer for the Dutch Science Foundation (NWO)
 • Reviewer for the Flemish Federal Scientific Council, 2005

Ronald Leenes was/is:

Programmacommissielid van:

 • IFIP SEC 2010, 20-23 Sept 2010, Brisbane - Security & Privacy ? Silver Linings in the Cloud

 • IFIP IDMAN 2010
 • ISGIG 2009 - the Internet of the Future
 • IFIP/FIDIS/PrimeLife Summerschools, 2009, 2008, 2007
 • IDMAN'07
 • VOTEID07
 • Jurix
 • KMGov 2004, 2003
 • Dexa 2004, 2003
 • IRMA 2004, 2003

Contactgegevens
Kamer M 708
Postbus 90153
5000 LE Tilburg 
Telefoon+31 13 466 3655
Secretariaat +31 13 466 8199
Fax +31 13 466 3750
Email r.e.leenes@tilburguniversity.edu

Persoonlijke homepage

Hoogleraar
Tilburg Law School
Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT)

Werkzaam op
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend Present Present Present Present Present
Middag Present Present Present Present Present
Laatste wijziging: 19 februari 2014

Zoek experts

Welke onderzoeker of wetenschapper zoekt u?

Zoek ook in ondersteunend personeel


Zoek expertise

Voor welke expertise zoekt u onderzoekers of wetenschappers?