Experts & Expertise

Zoek experts

Welke onderzoeker of wetenschapper zoekt u?

Zoek ook in ondersteunend personeel


Zoek expertise

Voor welke expertise zoekt u onderzoekers of wetenschappers?


Your photograph

prof. dr. A.H.M. (Fred) van Iersel

Bijzonder Hoogleraar 

Tilburg School of Catholic Theology
Department of Practical Theology and Religious Studies

Rechtvaardige oorlog

De leerstoel adviseert tevens aan de Dienst Rooms Katholieke geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht over theologie en policy development.

De leerstoel adviseert aan de internationale katholieke NGO AMI over christelijke ethiek van oorlog en vrede.

De leerstoel adviseert aan militaire vakbond ACOM over ethiek. 

- de leerstoel neemt deel aan een internationale dialooggroep over 'Non Violence en de herziening van de leer van de rechtvaardige oorlog/rechtvaardige vrede. 

Expertise

De leerstoel  betreft vraagstukken geestelijke verzorging bij de krijgsmacht. het focuspunt is religie en veiligheid. De leersytoel publiceert hierover een reeks.

Deelthema's xijn:

- vrede en veiligheid;

- oorlog;

- theologie en ethiek van de vrede

- katholieke sociale leer over oorlog en vrede; 

- (christelijke)  militaire ethiek;

- kerk en staat in relatie tot geestelijke verzorging.

- concepten van geestelijke verzoreging en zielzorg. 

 

Keywords

Recente publicaties

Klik hier voor een publicatielijst in PDF PDF

Klik hier voor de publicatielijst in het Research portal

Laatst bewerkt: 30 april 2018