Experts & Expertise

Zoek experts

Welke onderzoeker of wetenschapper zoekt u?

Zoek ook in ondersteunend personeel


Zoek expertise

Voor welke expertise zoekt u onderzoekers of wetenschappers?


Your photograph

prof. dr. A.L. Bovenberg

Hoogleraar 

Tilburg School of Economics and Management
Department of Economics

Leerstoel

Vanaf 1 april 2015 bekleedt Lans Bovenberg de F.J.D. Goldschmeding leerstoel met als titel: 'Vernieuwing van economieonderwijs'. 

Expertise

Lans Bovenberg heeft sociaal-economische expertise op een breed terrein. Hij heeft expertise opgebouwd op het terrein van milieu-economie. Verder houdt hij zich bezig met overheidsfinancien, belastingen, pensioenen, vergrijzing, arbeidsmarkt en sociale zekerheid.

Sinds april 2015 is Lans Bovenberg vooral bezig met het ontwikkelen van een nieuwe leermethode voor economieonderwijs binnen het voortgezet onderwijs.

 

Keywords

News items

Belangrijkste publicaties

  • "The Effects of Capital Income Taxation on International Competitiveness and Trade Flows", American Economic Review, Vol. 79, No. 5, pp. 1045-64, December 1989.  
  •  "Environmental Levies and Distortionary Taxation", American Economic Review, Vol. 94, No. 4, pp. 1085-1089, September 1994 (with R.A. de Mooij).    
  • "Why is Capital so Immobile? Internationally Possible Explanation and Implications for Capital Income Taxation", American Economic Review, Vol. 86, No. 5, pp. 1057-1075, December 1996 (with R.H. Gordon).
  • "Balancing Work and Family Life during the Life Course", De Economist, Vol. 153, No. 4, December 2005.
  • "Risk Sharing and Stand-alone Pension Schemes", The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice, Vol. 32, No. 4, pp. 447-457, October 2007.    

Klik hier voor de publicatielijst in het Research portal

Laatst bewerkt: 07 december 2017