Experts & Expertise

Zoek experts

Welke onderzoeker of wetenschapper zoekt u?

Zoek ook in ondersteunend personeel


Zoek expertise

Voor welke expertise zoekt u onderzoekers of wetenschappers?


Your photograph

dr. A. (Esmah) Lahlah

Universitair Docent Victimologie 

Tilburg Law School
INTERVICT

Expertise

Dr. Esmah Lahlah is werkzaam als onderwijsdirecteur van de Master Victimology and Criminal Justice en universitair universitair docent victimologie en ontwikkelingspsychologie bij het International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT). Zij houdt zich bezig met onderzoek naar slachtofferschap van kinderen en is als onderwijsdirecteur en docent nauw betrokken bij de master "Victimology and Criminal Justice". Esmah promoveerde in 2013 op het gebied van jeugdcriminaliteit en kindermishandeling (titel proefschrift: INVISIBLE VICTIMS? Ethnic Differences in the Risk of Juvenile Violent Offending of Dutch and Moroccan-Dutch Adolescent Boys).

Op 20 november jl. is Esmah Lahlah benoemd als Lector Integrale aanpak kindermishandeling bij de Hanzehogeschool Groningen. 

 

 

Keywords

News items

Belangrijkste publicaties

  • Lahlah, A. (2013). INVISIBLE VICTIMS? Ethnic differences in the risk of juvenile (violent) offending of Dutch and Moroccan-Dutch adolescent boys. Ridderkerk: Ridderprint.
  • Lahlah, A., et al. (2013). When love hurts. Assessing the intersectionality of ethnicity, socio-economic status, parental connectedness, child abuse, and gender attitudes in juvenile violent delinquency. Child Abuse and Neglect, 37, 1034-1049.
  • Lahlah, A., et al. (2013). Dangerous Boys or Boys in Danger. Ethnic differences in the prevalence of child abuse and its effect on juvenile violent delinquency. European Journal of Criminology, 10, 641-658.
  • Lahlah, A., et al. (2013). Making Men out of Boys. Ethnic differences in juvenile violent off ending and the role of gender role orientations. Journal of Cross-Cultural Psychology.
  • Römkens, R., & Lahlah, A. (2011). Particularly violent? The construction of muslim culture as a risk factor for domesti c violence. In R.K. Thiara, S.A. Condon, & M. Schrottle (Eds.), Violence against women and ethnicity: Commonaliti es and differences across Europe (pp. 79-96). Berlin: Barbara Budrich Publishers

Klik hier voor de publicatielijst in het Research portal

Mijn updates

Laatst bewerkt: 16 mei 2018