Experts & Expertise

Zoek experts

Welke onderzoeker of wetenschapper zoekt u?

Zoek ook in ondersteunend personeel


Zoek expertise

Voor welke expertise zoekt u onderzoekers of wetenschappers?


Your photograph

mr.dr. A. Trouwborst

Universitair Hoofddocent 

Tilburg Law School
Public Law & Governance

Expertise

Arie Trouwborst verricht onderzoek op het terrein van het internationaal, Europees en nationaal milieurecht, met natuurbescherming als belangrijkste aandachtsveld. Veel van Trouwborst's onderzoek is multidisciplinair, waarbij rechtswetenschap gecombineerd wordt met vooral ecologie.

Hij schreef meerdere monografieën en talrijke tijdschriftartikelen over uiteenlopende thema's: bescherming van grote roofdieren, fragmentatie en connectiviteit, grensoverschrijdende samenwerking, beschermde gebieden op zee, bescherming van wildernis, zeevogelbescherming, aanpassing aan klimaatverandering, bescherming van trekkende diersoorten, opvang van zeezoogdieren, het voorzorgsbeginsel, hybriden (kruisingen), de poolgebieden, bijvangst in de visserij, mens-natuur conflicten, de ecosysteembenadering, staatsaansprakelijkheid, zwerfafval in zee, en invasieve exoten. Hoewel Trouwborst's onderzoek ook soorten als olifanten, neushoorns, wadvogels en ongewervelden bestrijkt, verraden zijn recente publicaties een lichte voorkeur voor dieren met scherpe tanden en klauwen zoals beren, wolven, jakhalzen, hyena's, leeuwen, tijgers, orka's, tonijnen en haaien. Veel van Trouwborst's onderzoek is toegankelijk via ResearchGate en het Social Science Research Network.

In 2006 promoveerde Trouwborst cum laude aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift over het voorzorgsbeginsel. In 2009 kende de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) hem een VENI-subsidie toe voor een driejarig onderzoek naar de huidige en toekomstige rol van het internationaal natuurbeschermingsrecht m.b.t. de aanpassing van de natuur aan klimaatverandering. In 2014 volgde een VIDI-subsidie voor het vijfjarig onderzoeksproject Ius Carnivoris inzake bescherming en beheer van grote roofdieren (kort toegelicht in deze video).

Trouwborst is o.a. lid van het Large Carnivore Initiative for Europe (LCIE) en de Werkgroep Klimaatverandering van het Verdrag van Bonn inzake de Bescherming van Trekkende Diersoorten. Regelmatig verricht hij beleidsgericht onderzoek in opdracht van (inter)nationale overheden, adviesorganen en belangenorganisaties.

Voor zijn onderzoek ontving Trouwborst verschillende prijzen. Zijn werk wordt regelmatig belicht in de nationale en internationale pers. Voor een persoonlijker kennismaking, zie het interview 'Rechtsgeleerde kruist pad van bruine beer' op de NWO-website.

  

Large Carnivore Initiative for Europe

 

Keywords

Belangrijkste publicaties

Klik hier voor een publicatielijst in PDF PDF

Laatst bewerkt: 29 juni 2018