Experts & Expertise

Zoek experts

Welke onderzoeker of wetenschapper zoekt u?

Zoek ook in ondersteunend personeel


Zoek expertise

Voor welke expertise zoekt u onderzoekers of wetenschappers?


Your photograph

prof.dr.ir. D. den Hertog

Hoogleraar 

Tilburg School of Economics and Management
Econometrics and Operations Research

Expertise

Dick den Hertog is hoogleraar Business Analytics / Operations Research aan de Universiteit van Tilburg.
Zijn onderzoeksterrein is "prescriptive analytics", in het bijzonder lineaire en niet-lineaire optimalisering. De laatste jaren houdt hij zich met name bezig met  "robust optimization" en "simulation-based optimization". Hij is ook actief in het toepassen van de theorie in allerlei praktische toepassingen. Hij is met name geinteresseerd in toepassingen waarmee hij een bijdrage kan leveren aan een betere samenleving. Zo is hij al geruime tijd betrokken bij onderzoek om de waterveiligheid te optimaliseren, doet hij onderzoek naar betere optimalisatiemodellen en -technieken om tumoren te bestralen, en is hij recent betrokken geraakt bij onderzoek naar het optimaliseren van de voedsel distributie van het World Food Programme.

Keywords

Recente publicaties

Klik hier voor de publicatielijst in het Research portal

Laatst bewerkt: 24 juni 2017