Experts & Expertise

Zoek experts

Welke onderzoeker of wetenschapper zoekt u?

Zoek ook in ondersteunend personeel


Zoek expertise

Voor welke expertise zoekt u onderzoekers of wetenschappers?


Your photograph

prof. dr. E.H.M. Ponds

Hoogleraar 

Tilburg School of Economics and Management
Department of Economics

Activiteitenoverzicht 2015

Overzicht

Expertise

Eduard Ponds is expert in economie van pensioenen, in het bijzonder op het vlak van pensioenfondsen, (re)design van collectieve pensioenregelingen, risicomanagement, klassiek en value-based ALM, intergenerationele risicodeling. Hij heeft vooral gepubliceerd over economie van pensioenen, met name in relatie tot de pensioenfondsen in Nederland en elders.

Hij heeft in 2003 de beleidsstaffel geïntroduceerd voor de vormgeving van voorwaardelijk indexatiebeleid. Daarnaast heeft hij de methodiek van 'value-based generational accounting' ontwikkeld voor de berekening van generatie-effecten bij aanpassingen in de vormgeving en financiering van collectieve pensioenen.

Naast zijn aanstelling aan de Universiteit van Tilburg als bijzonder hoogleraar Economie van Collectieve Pensioencontracten is Eduard Ponds ook werkzaam bij APG (www.apg.nl). Vanaf 1995 was hij achtereenvolgens actuaris, senior researcher vermogensbeheer, manager strategie pensioenfonds en thans is hij hoofd onderzoek collectieve pensioenen.

Keywords

News items


Recente publicaties

Klik hier voor de publicatielijst in het Research portal

Laatst bewerkt: 17 mei 2016