Experts & Expertise

Zoek experts

Welke onderzoeker of wetenschapper zoekt u?

Zoek ook in ondersteunend personeel


Zoek expertise

Voor welke expertise zoekt u onderzoekers of wetenschappers?


Your photograph

prof. dr. G.A.M. Rouwhorst

Hoogleraar 

Tilburg School of Catholic Theology
Department of Biblical Sciences and Church History

Expertise

Mijn onderzoek richt zich op de liturgische tradities van het christendom. Deze zijn vindplaatsen van theologie en tegelijkertijd weerspiegelt zich de eigen identiteit van christelijke kerken en denominaties op een unieke manier in de christelijke rituelen.

Hoewel rituelen - en dat geldt ook voor christelijke rituelen - vaak stabiliserende en identiteitsbevestigende functies kunnen vervullen binnen samenlevingen, zijn zij niet per se statisch en zeker niet onveranderlijk. Het dynamische karaker van christelijke rituelen bleek vooral in de beginperiode van het christendom toen het christendom zich vanuit het Jodendom binnen de bredere context van een hellenistisch-Romeinse samenleving ontwikkelde tot een eigen religie. De dynamiek van die liturgische tradities wordt verder ook zichtbaar op belangrijke breukvlakken in de geschiedenis van het christendom: in de vierde eeuw wanneer het christendom een publieke religie wordt, tijdens de overgang van de late Oudheid naar de vroege Middeleeuwen, in de twaalfde eeuw wanneer de relatie tussen liturgie, vroomheid en theologie gaat veranderen, tijdens de Reformatie van de zestiende eeuw,en in de tweede helft van de twintigste eeuw ( Tweede Vaticaans Concilie en de ontwikkelingen die daarop volgden).

Mijn onderzoek richt zich op de veranderingen die de liturgische tradities tijdens de genoemde breukvlakken hebben ondergaan. Het hoofdaccent ligt daarbij sterk op de ontstaansgeschiedenis van de christelijke liturgie en met name op de relatie tussen de vroegchristelijke en de liturgische tradities van het vroege en het rabbijnse Jodendom.

Keywords

Recente publicaties

Klik hier voor een publicatielijst in PDF PDF

Klik hier voor de publicatielijst in het Research portal

Laatst bewerkt: 19 december 2013