Experts & Expertise

Zoek experts

Welke onderzoeker of wetenschapper zoekt u?

Zoek ook in ondersteunend personeel


Zoek expertise

Voor welke expertise zoekt u onderzoekers of wetenschappers?


Your photograph

dr. I.W.C.M. Borghouts-van de Pas

Universitair Docent 1/Senior onderzoeker 

Tilburg Law School
Department of Labour Law and Social Policy

Expertise

Irmgard Borghouts - van de Pas is als Universitair Docent Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid/senior onderzoeker werkzaam bij ReflecT, Research Institute for Flexicurity, Labour Market Dynamics and Social Cohesion at Tilburg University. Zij verricht onderzoek op het terrein van Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid. Werkzekerheid is een belangrijk thema in haar werk. Hieronder verstaan we de zekerheid van de transities:

1) van inactiviteit naar betaalde arbeid;

2) van werk naar werk (preventie van werkloosheid)

 

De Duitse Stiftung Bildung und Beschäftigung heeft haar jaarlijkse Wetenschapsprijs toegekend aan Irmgard Borghouts-van de Pas, senior onderzoeker bij ReflecT/Tilburg Law School, voor haar proefschrift dat in 2012 is verschenen. De studie betrof Van-Werk-Naar-Werk transities in internationaal vergelijkend perspectief. De prijs werd op 18 november 2016 uitgereikt in Berlijn.


Prof. dr. Reissert, hoogleraar politieke wetenschappen aan de Berlin School of Economics and Law en bestuurslid van de Duitse stichting, zal de prijs uitreiken.

De onderzoeksprijs wordt meestal in Duitsland toegekend, maar de jury ontdekte de internationale studie van Borghouts in de academische literatuur en vond deze opmerkelijk en relevant voor Duitsland. De Stiftung Bildung und Beschäftigung stimuleert onderzoek en projecten die bijdragen aan het voorkomen van werkloosheid bij massa-ontslagen door werknemers naar een nieuwe baan te begeleiden, waar ook in Duitsland behoefte aan is.

In haar proefschrift onderzocht Borghouts Van-Werk-Naar-Werk systemen (VWNW in jargon) in vier Europese landen: Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en Spanje. Ze pleitte destijds voor een structureel VWNW-systeem in Nederland, zoals dat bestaat in Zweden. Op dit moment voert ze onderzoek uit naar de effecten van Van-Werk-Naar-Werktrajecten in Nederland met subsidie van het Instituut Gak. Ook het proefschrift is tot stand gekomen met financiële ondersteuning van Instituut Gak. 

Keywords

News items

Recente publicaties

Klik hier voor de publicatielijst in het Research portal

Mijn updates

Laatst bewerkt: 23 mei 2018