Experts & Expertise

Zoek experts

Welke onderzoeker of wetenschapper zoekt u?

Zoek ook in ondersteunend personeel


Zoek expertise

Voor welke expertise zoekt u onderzoekers of wetenschappers?


Your photograph

dr. J.W.G. (Sjaak) Korver

Universitair Docent 

Tilburg School of Catholic Theology
Department of Practical Theology and Religious Studies

UCGV

Sjaak Körver is sinds 1 september 2018 directeur van het Universitaire Centrum voor Geestelijke Verzorging (UCGV). Dit is een gezamenlijk initiatief van de TiU/TST en de Protestantse Theologische Universiteit (PThU).

Expertise

Sjaak Körver is praktisch theoloog, (leer)supervisor, docent supervisiekunde en KPV-trainer. Hij heeft 18 jaar als geestelijk verzorger gewerkt in de gezondheidszorg (ziekenhuis, psychogeriatrie en psychiatrie). Hij is stagecoördinator en coördinator van de Masteropleiding Theologie. In 2013 is hij gepromoveerd op spirituele copingstrategieën van longkankerpatiënten. Sinds 2015 leidt hij, samen met prof. dr. Martin Walton (PThU), het grootschalige Case Studies Project Geestelijke Verzorging. Aan dit praktijkgestuurd effectonderzoek naar de doelen, interventies en effecten van geestelijke verzorging (zorg, justitie, defensie, eerste lijn) nemen meer dan 50 geestelijk verzorgers deel en 10 onderzoekers van 4 universiteiten in Nederland. Daarnaast is hij hoofd- en eindredacteur van het Tijdschrift Geestelijke Verzorging en is hij lid van de Commissie Wetenschap van de Vereniging van Geestelijk VerZorgers (VGVZ). Eerder heeft hij zich beziggehouden met de persoonlijkheid van pastores en geestelijk verzorgers (o.a. verborgen agressie), conflicthantering in pastorale settings, de organisatorische context van het pastorale werk, en professionalisering van de geestelijk verzorger. In 2014 heeft hij een bundel met vernieuwende praktijken in de geestelijke verzorging gepubliceerd: 'In het oog in het hart. Geestelijke verzorging 2.1'. Samen met prof. dr. Christa Anbeek (VU Amsterdam) verzorgt hij de postacademische opleiding Spelen met zin.

Keywords

Belangrijkste publicaties

  • (samen met M. Walton) (2017)Dutch Case Studies Project in Chaplaincy Care: A description and theoretical explanation of the format en procedures, Health and Social Care Chaplaincy, 24(2), 257-280.
  • (samen met K. de Groot, C. Schuhmann, E. Sengers, L.G. Jansma, Eds.) (2017) Wat niet weg is is gezien. Religie en levensbeschouwing in publieke instellingen, Religie & Samenleving, 12(2/3), 172 pp.
  • (Ed., 2014) In het oog in het hart. Geestelijke verzorging 2.1. Nijmegen: Valkhof Pers, 160 pp.
  • (2013) Spirituele coping bij longkankerpatiënten. Eindhoven: in eigen beheer, 424 pp.

Klik hier voor de publicatielijst in het Research portal

Laatst bewerkt: 28 oktober 2018