Experts & Expertise

Zoek experts

Welke onderzoeker of wetenschapper zoekt u?

Zoek ook in ondersteunend personeel


Zoek expertise

Voor welke expertise zoekt u onderzoekers of wetenschappers?


Your photograph

prof. dr. M.C.H. (Monique) van Dijk-Groeneboer

Hoogleraar 

Tilburg School of Catholic Theology
Department of Practical Theology and Religious Studies

Expertise

Religieuze educatie, jongeren en religie is mijn centrale onderzoeksthema, waarbij materiaal uit onderzoek onder middelbare scholieren de belangrijkste databron vormt. Authentiek zijn en respect zijn daarbij centrale waarden, tegelijk lijkt er voor jongeren een keerzijde aan te zitten: respect voor iedereen betekent ook voor zichzelf waardoor ze een stuk vrijheid voor zichzelf creëren. Iedereen mag geloven wat hij of zij wil als dat maar niet ten koste van anderen gaat. Tegelijk is de huidige keuzemaatschappij voor jongeren reden zich te moeten uitspreken, te kiezen voor databronnen omdat ze niet alles kunnen, en tegelijk lijkt the sky the limit... De huidige kredietcrisis zal vooral voor deze jongeren een verandering hierin gaan betekenen overigens. Wat een en ander betekent voor pastoraat en religieuze vormende activiteiten voor jongeren vanuit de grote religies is voor mij een actueel item op mijn onderzoeksagenda.

Keywords

Recente publicaties

Klik hier voor de publicatielijst in het Research portal

Laatst bewerkt: 12 augustus 2018