Experts & Expertise

Zoek experts

Welke onderzoeker of wetenschapper zoekt u?

Zoek ook in ondersteunend personeel


Zoek expertise

Voor welke expertise zoekt u onderzoekers of wetenschappers?


Your photograph

prof. dr. M.S. Houwerzijl

Hoogleraar 

Tilburg Law School
Department of Labour Law and Social Policy

Expertise

Mijke Houwerzijl is hoogleraar Arbeidsrecht aan de Universiteit van Tilburg en buitengewoon hoogleraar Europees en rechtsvergelijkend arbeidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na haar studie Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam, werkte ze vier jaar bij de rechtskundige dienst van de FNV, waar zij zich specialiseerde in arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. In 2005 promoveerde ze in Tilburg op een proefschrift over de achtergrond, inhoud en implementatie van de Detacheringsrichtlijn.

Mijke Houwerzijl is redacteur van twee arbeidsrechtelijke tijdschriften (TRA en ?online? tijdschrift ARBAC). Ze is voorzitter van de Nederlandse afdeling van de internationale vereniging voor arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht (ISLSSL). Haar onderzoeksbelangstelling betreft het Nederlandse en Europese arbeidsrecht, waarbij de nadruk ligt op onderwerpen op het snijvlak van arbeidsrecht met internationaal privaatrecht en migratierecht. Onlangs rondde zij drie grote rechtsvergelijkende onderzoeksprojecten af in opdracht van de Europese Commissie naar de juridische positie van gedetacheerde werknemers en werknemers betrokken in onderaannemingsverhoudingen (Van Hoek en Houwerzijl 2011-12; Jorens, Peters, Houwerzijl 2012). Tevens nam zij deel aan het zogeheten FORMULA-project (Free movement and labour law, conflicts and impacts) van de Universiteit van Oslo onder leiding van Evju, Dølvik, Malmberg, 2009-2012.

Keywords

Recente publicaties

Klik hier voor de publicatielijst in het Research portal

Laatst bewerkt: 12 november 2015