Experts & Expertise

Zoek experts

Welke onderzoeker of wetenschapper zoekt u?

Zoek ook in ondersteunend personeel


Zoek expertise

Voor welke expertise zoekt u onderzoekers of wetenschappers?


Your photograph

dr. N. Kamoen

Docent 

Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Departement Communicatie en Cognitie

Expertise

Vragenlijsten worden vaak als onderzoeksinstrument gebruikt om meningen van anderen te meten. Onderzoek (zie bijvoorbeeld Tourangeau, Rips & Rasinski 2000) toont echter aan dat we aan de validiteit van vragenlijsten als onderzoeksinstrument moeten twijfelen: allerlei op het eerste gezicht irrelevant kenmerken van de formulering blijken een invloed te hebben op de antwoorden die respondenten op vragenlijstvragen geven. In mijn onderzoek probeer ik deze zogenoemde formuleringseffecten beter te begrijpen door ze te relateren aan het cognitieve proces van vraagbeantwoording. Omdat mijn onderzoek gaat over cognitieve processen van vraagbeantwoording, past het uitstekend binnen TiCC.

Daarnaast het onderzoeken van vraag-antwoordprocessen in surveys, onderzoek ik samen met collega's van de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam of effecten van vraagformulering ook optreden in stemhulpen. Darnaast bekijken we ook andere aspecten van stemhulpen: snappen stemhulpgebruikers de vragen in de tool en het stemadvies eigenlijk wel? En begrijpe burgers de politiek nou beter als ze een stemhulp hebben gemaakt? Op deze pagina kun je meer lezen over dat onderzoeksproject.

Recente publicaties

Klik hier voor de publicatielijst in het Research portal

Laatst bewerkt: 23 maart 2017