Experts & Expertise

Zoek experts

Welke onderzoeker of wetenschapper zoekt u?

Zoek ook in ondersteunend personeel


Zoek expertise

Voor welke expertise zoekt u onderzoekers of wetenschappers?


Your photograph

prof. dr. P.P.M. (Philip) Joos

Hoogleraar 

Tilburg School of Economics and Management
Department of Accountancy

Expertise

Mijn onderzoeksexpertise situeert zich in het domein van financiele analyse en externe verslaggeving. Mijn promotieonderzoek aan de universiteit van Stanford was gericht op winstvoorspelling en accounting-gebaseerde ondernemingswaardering, met een specifieke toepassing in de farmaceutische en biotechnologie sector. Ik onderzocht verder ook de rol van winstcijfers en R&D performantiemaatstaven in een reele optie waarderingsmodel. Een ander onderzoeksgebied is gericht op beursintroducties (IPOs), met een speciale aandacht voor de inschatting en marktwaardering van het falingsrisico. Recentelijk gaat mijn interesse ook uit naar de economische gevolgen van de invoering van de internationale financiele accounting standaarden.

 

 

Keywords

News items

Belangrijkste publicaties

  • Which Analysts Benefited Most from Mandatory IFRS Adoption in Europe?, with Christof Beuselinck, Inder Khurana & Sofie van der Meulen, Journal of International Accounting Research, Fall 2017, pp.171-190
  • Investor perception of potential IFRS adoption in the US, with Edith Leung, the Accounting Review, vol.88 n.2, March 2013, pp.577-609.
  • The Relevance of Accounting Information in a Stock Market Bubble: Evidence from Internet IPOs, with Nilabhra Bhattacharya and Elizabeth Demers, Journal of Business Finance & Accounting, vol.37 n.3-4, April/May 2010, pp.291-321.
  • Earnings and Equity Valuation in the Biotech Industry: Theory and Evidence, with Alexei Zhdanov, Financial Management, Autumn 2008, vol.37 n.3, pp.431-459.
  • IPO Failure Risk, with Elizabeth Demers, Journal of Accounting Research, May 2007, vol.45 n.2 pp.333-371.

Klik hier voor een publicatielijst in PDF PDF

Klik hier voor de publicatielijst in het Research portal

Laatst bewerkt: 07 februari 2019