Experts & Expertise

Zoek experts

Welke onderzoeker of wetenschapper zoekt u?

Zoek ook in ondersteunend personeel


Zoek expertise

Voor welke expertise zoekt u onderzoekers of wetenschappers?


Your photograph

prof. dr. R.A. (Rudi) te Velde

Bijzonder Hoogleraar 

Tilburg School of Catholic Theology
Department of Systematic Theology and Philosophy

Expertise

Mijn onderzoek betreft de geschiedenis van de metafysica, in het bijzonder Thomas van Aquino (1225-1274). Ik ben geïnteresseerd in Thomas en het type van zijnsdenken dat je bij hem aantreft omdat het een kritisch gezichtspunt biedt voor de benadering van de moderne filosofie, waarin het metafysische motief van het 'zijn' verloren is gegaan. De vraag naar de metafysica is in die zin niet louter historisch maar betreft ook haar systematische vruchtbaarheid met het oog op het doordenken van wat voorbij het constructivisme van waarheid en betekenis ligt.  

Daarnaast houd ik me bezig met thema's uit de godsdienstwijsbegeertge, in het bijzonder de vraag naar de betekenis van religie in de hedendaagse geseculariseerde wereld.      

Keywords

Belangrijkste publicaties

  • Aquinas on God. The 'divine science' of the Summa Theologiae (Ashgate Studies in the History of Philosophical Theology), Ashgate Aldershot 2006.
  • Thomas van Aquino: Over het zijnde en het wezen: proeve van een ontologie (vertaling, commentaar, inleiding), Eindhoven: Damon, 2017
  • Homo Sapiens: Thomas van Aquino en de vraag naar de mens (onder redactie van Rudi te Velde). Nijmegen: Valkhof Pers, 204 p. (Annalen van het Thijmgenootschap, jrg. 105), 2017.
  • How Charity Teaches us tgo be Prudent and Just: thomas Aquinas on Charity as Source of Moral Virtues. In: The Virtuous Life: Thomas Aquinas on the Theological Nature of Moral Virtues. Goris, H. & Schoot, H. (eds.). Leuven: Peeters, p.131-141 (Publications of the Thomas Instituut te Utrecht, vol. XVII).
  • "Partnership with God": Thomas Aquinas on Human Desire and God's Grace. In: Nova et Vetera 15, 4, p.1151-1176.

Klik hier voor de publicatielijst in het Research portal

Laatst bewerkt: 22 mei 2018