Experts & Expertise

Zoek experts

Welke onderzoeker of wetenschapper zoekt u?

Zoek ook in ondersteunend personeel


Zoek expertise

Voor welke expertise zoekt u onderzoekers of wetenschappers?


Your photograph

prof. dr. A.C.J.M. (Ton) Wilthagen

Hoogleraar 

Tilburg Law School
ReflecT, Research Institute for Flexicurity, Labour Market Dynamics and Social C

Expertise

Mijn expertise heeft betrekking op de arbeidsmarkt, arbeidsmarkbeleid, arbeidsverhoudingen, arbeidsrecht en sociale zekerheid - zowel nationaal, internationaal als regionaal. Ik ben vooral geinteresseerd in de verhouding tussen enerzijds dynamisering en flexibilisering van de arbeidsmarkt en de economie, en anderzijds sociale cohesie, bescherming en (nieuwe) zekerheid. Is een zowel dynamische als inclusieve arbeidsmarkt mogelijk? Wat is toekomstbestendig arbeidsmarktbeleid? Een van de basisconcepten die ik in dit licht heb ontwikkeld is "flexicurity". Naast onderzoek en onderwijs ben ik ook sterk betrokken bij activiteiten van kennisvalorisatie en social innovation.

Keywords

News items

Recente publicaties

Mijn updates

Laatst bewerkt: 16 januari 2015