INTERVICT

The International Victimology Institute Tilburg promotes and executes interdisciplinary research that can contribute to a comprehensive, evidence-based body of knowledge on the empowerment and support of victims of crime and abuse of power.

Intervict logo

Publications INTERVICT

INTERVICT researchers publish research findings and contributions to reports, books, journals etc.

Via Tilburg University repository you can search for publications in the catalogue of Tilburg University Library

Overview of publications

2012

 • Laxminarayan, M.S.(in press). Procedural and Interactional Justice: A Comparative Study of Victims in the Netherlands and New South Wales. European Journal of Criminology.
 • Letschert, R.M. (2012). Tussen recht en realiteit: Duurzaam herstel na massavictimisatie. Inaugural lecture,Tilburg University, 2012.
 • Pemberton, A. & Reynaers,S. (2011). The controversial nature of victim participation: the case of the victim impact statements. In Erez,E., Kilchling, M. & Wemmers,J-A. (red.). Therapeutic jurisprudence and victim participation in criminal justice: international perspectives. Durham, NC. Carolina Academic Press.
 • Pemberton, A. (2012). De slachtoffer-dadergesprekken: een victimologisch perspectief. In: Weijers,I. (red.). De slachtoffer-dadergesprekken: in het schaduw van het strafrecht. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Pemberton, A. (2012). De emotionele hond en zijn rationele staart in onderzoek naar slachtoffers in het strafrecht. Tijdschrift voor Herstelrecht, 11(4),17-27.
 • Pemberton, A. (2012). Slachtofferbewegingen en herstelrecht: over het belang van de realiteit achter de stereotypen,Tijdschrift voor Herstelrecht,11(4), 28-45.
 • Pemberton, A., Letschert, R.M., De Bouwer, A.M. &Haveman, R. (2011). Een victimologisch perspectief op het internationale strafrecht. Tijdschrift voor Criminologie, 53(4), 385-409.
 • Van der Knaap, L. M. (in press). De preventieve inzet van het tijdelijk huisverbod bij dreigend huiselijk geweld. Tijdschrift voor Veiligheid.
 • Van der Velden, P.G., Loon, P., van, Benight, C.C. & Eckhardt, T. (2012)Mental health problems among search and rescue workers deployed in the Haïti earthquake 2010: A pre-post comparison. Psychiatric Research.
 • Drogendijk, A.N., van der Velden, P.G. & Kleber, R.J. (2012) Acculturation and post-disaster mental health problems among affected and non-affected immigrants: A comparative study. Journal of affective disorders.
 • Winkel, F.W. & Kunst, M. Schadelijke effecten van een posttraumatische cyclus van geweld: recidive, herhaald slachtofferschap, en verslaving. In: Handboek Forensische Verslavingszorg. Eric Blaauw & Hendrik Roozen (Red.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum / Springer media, 2012, 279 – 296.

2011

Mail a friend

What is the answer for four plus four

Mail us your feedback

What is the answer for four plus four