Research Social and Behavioral Sciences

Promotie mw. A.E. van 't Veer, MSc

Titel: Effortless morality – cognitive and affective processes in deception and its detection
Promotor: prof. dr. I. van Beest
Copromotor: dr. M. Stel

Samenvatting

In dit proefschrift wordt gekeken naar cognitieve en affectieve processen bij liegen en leugendetectie.

Resultaten geven onder andere aan dat liegen voor eigenbelang meer moeite kost dan de waarheid vertellen. Het bleek namelijk dat mensen minder goed in staat zijn om te liegen als hun werkgeheugen belast was met een gelijktijdige taak.

In dit proefschrift werd daarnaast gevonden dat mensen beter zijn in het detecteren van spontane dan geoefende leugens. Het was zelfs zo dat het voor iemand die de waarheid vertelt nadelig kan zijn om het verhaal te herhalen: juist dan wordt je door anderen eerder als leugenaar ingeschat.

Verder werd in meerdere studies gevonden dat affectieve evaluaties beter kunnen onderscheiden of iemand anders te vertrouwen is dan een direct antwoord op de vraag of iemand liegt of niet. Mensen vinden iemand die liegt minder aardig dan iemand die de waarheid vertelt, ondanks dat ze zich niet bewust waren van dat er mogelijk gelogen wordt.

Ten slotte werd onderzocht of dit ‘onderbuikgevoel’ wat mensen hebben ook terug te vinden was in the fysiologie en werden er voor zowel huidtemperatuur als pupil dilatie verschillende patronen gevonden als deelnemers keken naar een leugenaar of naar iemand die de waarheid vertelde.


Locatie: Cobbenhagengebouw, Aula (ingang via Koopmansgebouw)


Proefschrift aanvragenWhen: 20 January 2016 14:15

Where: Route description Tilburg University campus