Research Theology

Tilburg School of Catholic Theology explains the catholic tradition in the context of contemporary society and studies the spiritual needs of the individual.

Congress: Early Christian Mystagogy and the Body

Derde internationaal congres van het Nederlands Centrum voor Patristisch Onderzoek, 30 augustus – 1 september 2017, Utrecht.

Mystagogie is het meer of minder geformaliseerde proces van initiatie, middels rituelen, sacramenten en didactiek, tot een bestendige en authentiek ervaren aanwezigheid van een mysterie, waarvan verondersteld wordt dat het persoonlijk leven zal worden getransformeerd.  Als zodanig is mystagogie lichamelijk bemiddeld.

De vroegchristelijke leer en praxis betreffende het proces van initiatie werd door twee oudere tradities van lichamelijkheid beïnvloed. De eerste traditie benadrukt een positieve waardering van het lichaam, ook voor wat betreft het leven van de ziel. De andere traditie was die van het Platoonse dualisme tussen lichaam en ziel.

Het congres bestudeert de rol en betekenis van het lichaam in de verschillende benaderingswijzen tot het goddelijke, in de theologie en in de vrome praktijk, bij individuele auteurs en bij stromingen binnen het tijdvak van de patristiek. Het congres gaat daarbij nader in op hoe de inzichten en bevindingen in het licht van hedendaagse denkbeelden en praktijken geïnterpreteerd kunnen worden. 

Informatie over het programma en de sprekers is te vinden op de website van het congres. Aanmelden kan via het digitale formulier.

Praktische informatie

Data: 30 augustus 10.00 uur - 1 september 13.00 uur

Locatie: Tilburg School of Catholic Theology, Nieuwegracht 61 3512 BH Utrecht

Kosten: € 95.

Informatie: via http://www.tiu.nu/cpo2017; of mail luce-crc@tilburguniversity.edu.

Opgave via deze link

When: 30 August 2017 10:00

End date: 01 September 2017 13:00