Understanding Society

Tilburg University has been a reliable provider of high-quality education and research for more than eighty years. We specialize in the social sciences and humanities and we seek to make a structural contribution to society.

Master Seminar

Het Master programma van Filosofie kent jaarlijks een aantal extra-curriculaire activiteiten. De activiteiten hebben een inhoudelijk en een sociaal doel. Door gezamenlijke activiteiten wordt de eenheid van het programma versterkt en leren studenten elkaar en elkaars werk beter kennen.

Aanmelding door een mail te sturen naar Tim Klaassen.

Master kerndocententeam:

  • Dr. Dries Deweer
  • Dr. Herman de Regt
  • Dr. Bert van de Ven
  • Dr. Ruud Welten
  • Prof.dr. Wim Dubbink

Geplande workshops

Donderdag 15 maart 2018, 19:45-21:30

Locatie: Dante Building - DZ 5

Gastspreker: Prof. dr. Rosi Braidotti (Utrecht University)

Title: The Posthuman Subject: Critique and Creativity

Abstract: This lecture outlines the emergence of a posthuman vision of the subject in contemporary  critical theory. My working definition of the posthuman is the convergence of post-humanism with post-anthropocentrism. The former critiques the universalist idea of ‘Man’ as the alleged ‘measure of all things’. The latter criticizes species hierarchy and the assumption of human exceptionalism.  I will explore briefly the implications of the posthuman turn for political subjectivity, notably in terms of the relation between human and non-human agents. Resting on a Deleuzian framework, I will make a case for a vital neo-materialist vision of posthuman subjectivity and for an affirmative posthuman relational ethics. I will cross-refer here to some of my recent books: The Posthuman (2013) Conflicting Humanities (with Paul Gilroy, 2018) and The Posthuman Glossary with Maria Hlavajova, 2018).

Donderdag 26 april 2018, 19:45-21:30

Locatie: Dante Building - DZ 5

Gastspreker: Prof. dr. Philippe van Parijs (KU Leuven)

Titel: The future of Belgium: why it is (or should be) of interest to political philosophers

Abstract: Free institutions are next to impossible in a country made up of different nationalities. Among a people without fellow-feeling, especially if they read and speak different languages, the united public opinion, necessary to the working  of representative government, cannot exist.” John Stuart Mill’s famous indictment of multilingual democracies is unwittingly but faithfully echoed in Belgium’s public debate: Belgium does not consist of one, but of two democracies, Flemish nationalists keep insisting. Therefore, the ultimate objective should be for Flanders and Wallonia to become independent nation-states.. Is there an alternative vision for the future of Belgium and, if so, on what philosophical premises does it rest?


Recente workshops

Donderdag 21 september 2017, 19:45-21:30

Locatie: Cobbenhagen Building - CZ 005

Gastspreker: René ten Bos

In gesprek met Denker des Vaderlands René ten Bos over de zin en onzin van de bedrijfsethiek

Op donderdag 21 september zal de eerste bijeenkomst plaatsvinden van het EBO master seminar 2017-2018. Onze Denker des Vaderlands, de Nederlandse filosoof René ten Bos, geeft een lezing over de (on)zin van de bedrijfsethiek. Ten Bos is bekend vanwege zijn kritische uitlatingen over de morele pretenties van de bedrijfsethiek. Zo maakt hij duidelijk; 'Ik geloof niet zo in de morele kwaliteit van organisaties en al helemaal niet in het vermogen van de bedrijfsethiek hier wat aan te doen.' In plaats van te zwaaien met de 'morele hakbijl' zouden filosofen zich vooreerst bezig moeten houden met paradoxen. Filosofie is para (tegen) doxa (mening). Volgens ten Bos moeten filosofen in de eerste plaats proberen te laten zien hoe de meningen die we er dikwijls op nahouden vaak geen recht doen aan de achterliggende complexiteit van de werkelijkheid. Het wapen van de filosoof is dus in de eerste plaats niet een morele maar een sceptische hakbijl. Tijdens het EBO seminar zullen we in gesprek gaan met René ten Bos over deze voorgestelde wapenwisseling.

Prof. dr. René ten Bos is hoogleraar aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Hij schreef verschillende boeken waaronder ‘Fashion and Utopia in Management Thinking’ en ‘Het geniale dier’.  ‘Dwalen in het antropoceen’ kwam dit jaar uit bij Uitgeverij Boom. Meer informatie: http://www.ru.nl/personen/bos-r-ten/ en www.renetenbos.nl.

Donderdag 23 november 2017, 19:45-21:30

Locatie: Dante Building - DZ 5

Gastspreker: Prof. dr. Beate Roessler (UvA)

Title: Targeted Advertising, Manipulation, and Autonomy'

Abstract: What precisely is worrying about techniques like behavioral or micro-targeting, or personalized communications? These techniques influence our behavior in certain ways and they are manipulative - this is the thesis I argue for. I start by presenting some cases, in order to show the broad spectrum of what we generally call manipulation or manipulative techniques in the online world (from behavioral targeting on Amazon to Cambridge Analytica). I then unwrap the concept of manipulation, and make some conceptual distinctions which can help to understand the different technologies. In a next step, I argue that the harm of manipulation lies in the distortion of autonomous choice, and therefore in the violation or restriction of individual autonomy. In a last, tentative step, I point out that manipulation should be understood and analyzed on the background of a critical theory of surveillance, since it is surveillance (of consumers, of social media users) which makes manipulation in the cases discussed possible in the first place.

With a response from Bart Engelen (TiLPS).

Donderdag 30 november 2017, 19:45-21:30

Locatie: Dante Building - DZ 5

Gastspreker: Dr. Martijn van Vliet (Hoofdeconoom bij de Gemeente Amsterdam, afdeling economische ontwikkeling)

Titel: Ethisch op koers blijven in het gerommel van alledag

Het gaat goed met Amsterdam. Als kennisintensieve dienstenstad kent de stad vanaf midden jaren tachtig van de vorige eeuw een voorspoedige economische ontwikkeling. Mensen willen graag wonen, studeren en werken in de stad of het bezoeken. Bedrijven willen zich er graag vestigen. De ‘oude’ grote-stadsproblemen zoals fysieke en sociale verarming en hoge werkloosheid zijn niet verdwenen maar wel fors gereduceerd. ‘De stad ligt er goed bij’. Dit is vooral een gevolg van ‘geluk’: de aanwezigheid van elkaar versterkende factoren die stedelijke groei in de moderne kennisintensieve diensteneconomie (zie Moretti, The New Geography of Jobs en Glaezer, The Triumph of the City) en ook een beetje ‘wijsheid’ (beleid: bijvoorbeeld woningbouwbeleid gericht op het vasthouden van de bevolking in een periode van suburbanisatie).

Dr Martijn van Vliet is chief economist van de gemeente Amsterdam afdeling Economische Zaken. Hij is Amsterdams politicoloog en Rotterdams bedrijfskundige. Voordat hij bij de gemeente Amsterdam ging werken, was hij als promovendus, onderzoeker en docent verbonden aan de Erasmus Universiteit, Faculteit Bedrijfskunde, vakgroep Business-Society Management. In het seminar behandelt hij een aantal actuele onderwerpen die hij dagelijks tegen komt in zijn werk. (https://www.amsterdameconomicboard.com/profiel/m-van-vlietamsterdam-nl)

Donderdag 8 februari 2018, 19:45-21:30

Locatie: Dante Building - DZ 5

Gastspreker: Prof. dr. Heleen Pott (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Title: Hard Feelings: William James and the Struggle to define Emotions.   

Abstract: In a now famous article in Mind (1884), William James defined emotion as a feeling of bodily changes. His account would become one of the most influential sources of disagreement in the history of philosophical psychology.  In the 20th century, an impressive number of philosophers, including  Scheler, Wittgenstein, and Sartre, argued that James is simply wrong to identify emotions as feelings of the body. In the 21st  century however, James’ theory of  bodily feelings would rise spectacularly from its ashes again, in the work of Damasio, Jesse Prinz, and many others.  In my talk,  I  explore the reasons for James’ popularity today. I will examine common misunderstandings of his theory in the past and present and explain why James’ pragmatic approach of  affective intentionality as constituted by bodily dynamics, makes him the most important theorist of emotion in recent history.     

Heleen Pott is  Socrates-professor at Erasmus University Rotterdam. Her current research areas are in philosophy of mind and philosophical anthropology, especially emotions  and the embodied mind. She published books and articles on a broad range of topics, including Schopenhauer’s pessimism, James’s theory of embodied emotions, American pragmatism, and the aesthetics of cultural memory and trauma.

Donderdag 22 februari 2018, 19:45-21:30

Locatie: Dante Building - DZ 5

Gastspreker: Luigino Bruni (LUMSA Rome)

Titel: Capitalism as religion

Abstract: We cannot understand today the extraordinary success that the capitalist market has had over the past three decades unless we pay close attention to its primary mechanism: the destruction of free non-market goods. These goods are increasingly replaced by merchandise, which try to compensate for the famine of free non-market goods – and, in their own way, they succeed. But this very success simultaneously fuels the sense of isolation. The share of income that families today spend on smart phones and internet fees has exceeded the portion spent on food. The consequences of this new form of “creative destruction” are seriously undervalued. The likely and gloomy scenario on the horizon of our civilization is a rapid growth of this new idolatry, which is gradually shifting from the economic sphere towards civil society, schools and health. There is no opposition in its path of expansion because it draws on those religious symbols that our culture no longer has the categories to understand. Those who want to understand and maybe control the economy and the world today must study less business and more philosophy and anthropology.

Prof. dr. Luigino Bruni, Full Professor of Economics at Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA) in Rome, Italy, investigates the historical and philosophical foundations of economic thought, with a focus on the interpersonal dimension. With others, he rediscovered the Italian tradition of civil economy and cofounded the Scuola di Economia Civile (School of Civil Economy), to reenvision economic exchange through sociality, relational goods, and the common good. A contributor to the 2015 World Happiness Report, he holds a PhD in economics from the University of East Anglia and a doctorate in the history of economic thought from the University of Florence. Recent publications include Civil Economy: Another Idea of the Market (Agenda Publishing 2016, together with S. Zamagni), The Economics of Values-Based Organisations: An Introduction (Routledge 2014, together with A. Smerilli), and, translated in Dutch, De ongekende kant van de economie. Gratuïteit en markt (Nieuwe Stad 2015, together with A. Smerilli). During the current academic year he is Visiting Professor at Tilburg University, on behalf of the Thomas More Foundation.