-

Aging

Beroep op solidariteit jong en oud in zorguitgaven kleiner dan gedacht

Door de vergrijzing dreigen de zorguitgaven onhoudbaar te worden en staat de solidariteit tussen jong en oud onder druk. Maar het beroep op de solidariteit is kleiner dan gedacht, als je kijkt naar wat de zorguitgaven over de hele levensloop zijn. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Albert Wong.

In zijn proefschrift stelt Albert Wong dat het bestaande verschil in individuele zorguitgaven tussen jong en oud over een kalenderjaar steeds groter wordt onder invloed van medische innovaties. Ouderen profiteren het meest van de medische vooruitgang.

Maar door middel van een zelf ontwikkeld simulatiemodel toont Wong vervolgens aan dat de variatie in zorguitgaven tussen personen over de hele levensloop veel kleiner is dan over een enkel kalenderjaar. Zo heeft de meerderheid van de mensen gedurende het leven tenminste één jaar waarin veel wordt uitgegeven aan de zorg. Het beroep op de solidariteit tussen individuen is dus kleiner dan gedacht. Wel blijken ook tussen ouderen en jongeren onderling grote variaties in zorguitgaven te bestaan.

De simulatie van Wong biedt de mogelijkheid om alternatieve financieringsmogelijkheden verder te onderzoeken, zoals het sparen voor zorg.

Albert Wong (1980, Enschede) studeerde Toegepaste Wiskunde aan de Universiteit Twente. Zijn promotieonderzoek is uitgevoerd bij het departement Tranzo van Tilburg University in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Wong werkt bij de afdeling Statistiek, Modellering en Gegevenslogistiek van het RIVM.

Titel proefschrift: "Describing, Explaining and Predicting Health Care Expenditures with Statistical Methods" ,Promotoren: prof. dr. J.J. Polder en prof. dr. H.C. Boshuizen.