-

Security

Racistisch geweld in West-Europa niet ingegeven door angst voor werkloosheid

PERSBERICHT, 1 oktober 2015 - In West-Europa lijkt racistisch geweld vooral te worden bepaald door de omvang van de immigrantenpopulatie in een bepaalde regio en niet door het welvaartsniveau of werkgelegenheid.

Dat blijkt uit het proefschrift van onderzoeker John van Kesteren van INTERVICT, het International Victimology Institute Tilburg. Van Kesteren verdedigt zijn onderzoek op vrijdag 2 oktober aan Tilburg University.

John van Kesteren onderzocht gegevens uit de Internationale Slachtoffer Enquête, een grootschalig langlopend onderzoeksproject van Tilburg University naar misdaad en opvattingen daarover in 84 landen. Van Kesteren bekeek data met betrekking tot de rol van wapenbezit bij gewelddadige misdaad, opvattingen over straffen en door racisme gemotiveerd geweld, ofwel hate crimes.

Vreemdelingenhaat cultureel bepaald

Een opmerkelijke bevinding uit het onderzoek is dat er in West-Europa meer hate crimes worden gepleegd naarmate er meer immigranten in een bepaalde regio wonen, ongeacht het welvaartsniveau of de werkgelegenheid. De vaak gehoorde veronderstelling dat hate crimes voortkomen uit gevoelens van economische bedreiging gaat dus niet op. Eerder lijkt veemdelingenhaat een culturele achtergrond te hebben.

Jong uitgaanspubliek

De data laten verder zien dat jonge immigranten het meest kwetsbaar zijn voor door racisme gemotiveerde criminaliteit. Andere belangrijke factoren zijn echter wonen in een grote stad, een laag inkomen en vaak uitgaan, waarmee het slachtofferprofiel hetzelfde is als dat van andere geweldsmisdrijven.

Opmerkelijk is ook dat ook de autochtone bevolking slachtoffer kan worden van dit type criminaliteit[1]. Zeven procent van de respondenten waren immigranten, deze namen een kwart van de hate crimes voor hun rekening. Dit betekent dus dat 75% van de slachtoffers van hate crimes behoort tot de autochtone bevolking.

West-Europa wijkt af

Dat in regio’s met meer immigranten vaker racistisch geweld voorkomt, blijkt overigens niet het geval te zijn in de Verenigde Staten en Australië. De spanning tussen eerste of tweede generatie migranten en de autochtone bevolking lijkt in West-Europa sterker.

Andere bevindingen

Van Kesteren ontdekte verder dat mensen die slachtoffer zijn geweest van een woninginbraak niet per se vinden dat de daders zwaarder gestraft moet worden. Ook blijken mensen met een vuurwapen vaker slachtoffer te zijn van geweld dan mensen zonder vuurwapen.


[1] Aan 30.000 mensen in 15 West-Europese landen is onder meer gevraagd: ‘In the past 5 years, did you, or any member of your immediate family fell victim of a crime because, or partly because of your nationality, race or color, religious belief or sexual orientation?’

Noot voor de pers

John van Kesteren promoveert op vrijdag 2 oktober om 10 uur in de aula van Tilburg University. Titel proefschrift: Criminal victimization at individual and international level. Results from the International Crime Victim Surveys. Promotoren: prof. dr. J.M. Van Dijk; prof. dr. A. Pemberton. Recensie-exemplaren van het proefschrift zijn verkrijgbaar via persvoorlichters@tilburguniversity.edu. John van Kesteren is te bereiken via j.vankesteren@tilburguniversity.edu of tel. 013 – 466 2993 (persvoorlichting).