-

Sustainability

Jesse Reynolds over klimaat-engineering om risico's te verminderen

Jesse Reynolds verwacht het effect van maatregelen om broeikasgassen te verminderen, gelimiteerd zal zijn. Volgens de postdoc onderzoeker bij het Tilburg Sustainability Center en Tilburg Law School, moeten we als samenleving op zoek naar andere mogelijkheden om de risico's van klimaatverandering terug te dringen. Is klimaat-engineering de oplossing?

Klimaat-engineering is een benaming van een aantal voorstellen om grootschalig in te grijpen in planetaire systemen om zo klimaatrisico’s te verminderen. Bijvoorbeeld door het injecteren van een fijne nevel van aërosol in de bovenste laag van de atmosfeer, om zo de aarde af te koelen. Dit is geen oplossing voor het broeikaseffect, maar het verminderen van emissies en de adaptie tot een veranderd klimaat zijn ook geen oplossing want ze werken niet of worden gelimiteerd ingevoerd. Zij zijn alle drie gereedschap om een heel complex probleem te beheren.


Risico's?

De risico’s van klimaatverandering zijn aanwezig. Dus zou het volgens Jesse Reynolds slim zijn om mogelijkheden voor te bereiden als er plotseling gevaarlijke klimaatveranderingen optreden. Reynolds wil niet impliceren dat wij klimaatengineering moeten gaan uitvoeren, maar als wij niet in staat zijn de emissie-uitstoot te verminderen dan moeten wij in staat zijn om kwetsbare ecosystemen en landen te beschermen.