-

Sustainability

Aart de Zeeuw in Science

In het zojuist verschenen tijdschrift Science (07-10-2016) staat een artikel waar Aart de Zeeuw co-auteur van is: 'Social norms as solutions. Policies may influence large-scale behavioral tipping’, by K. Nyborg et al.

Klimaatverandering, het verlies aan biodiversiteit, resistentie tegen antibiotica en andere mondiale uitdagingen vormen grote complexe problemen, die alleen opgelost kunnen worden als er een collectieve gedragsverandering optreedt.  Maar vaak is in een samenleving sprake van vicious cycles: elkaar versterkende verwachtingen en patronen, waardoor gedragspatronen niet doorbroken kunnen worden. Wat nodig is zijn kantelpunten naar virtuous cycles, sociale normen die elkaar versterken. Het goede nieuws dat deze elkaar versterkende verwachtingen en patronen blijvend kunnen zijn. Daarvoor is het wel nodig is dat de organisatie van een gemeenschap daarop ingericht wordt.

Om een gemeenschap daarop in te richten, is het nodig dat beleid gevoerd wordt waarmee de verwachtingen beïnvloed worden, zodat een kantelpunt een betere kans krijgt. Er zijn veel voorbeelden. Goede fietspaden en veel oplaadpunten voor elektrische auto’s helpen om een ander vervoerssysteem tot norm te maken. Dat roken niet langer meer de norm is kan te maken hebben met het beperken van plaatsen waar gerookt mag worden. Als het voor mensen met goede eetgewoontes makkelijker wordt gemaakt, dan kan dat de norm worden en zullen andere mensen zich daarbij aansluiten.

Dit inzicht is in de ecologie al langer bekend, maar in de sociale wetenschappen is het nieuw om naar sociaal beleid te kijken als het bewerkstelligen van een kantelpunt waar elkaar versterkende verwachtingen en patronen dan stabiliteit kunnen geven.

Zie ook: Sccience