Experts & Expertise

Search experts

Which researcher or scientist are you looking for?

Also search for support staff


Search expertise

In which field are you looking for a researcher or scientist?


Your photograph

prof.mr. A.C. van Schaick

 

Tilburg Law School
Department of Private Law

Principal publications

  • Volmacht, Monografieën BW B9, 2e druk, Kluwer, Deventer, 2011
  • Asser Procesrecht/Van Schaick, Eerste aanleg, Kluwer, Deventer, 2011
  • Asser-Van Schaick 5-IV, Bijzondere overeenkomsten (Bruikleen, Verbruikleen, Altijddurende rente, Borgtocht, Vaststellingsovereenkomst, Kansovereenkomst, Spel en Weddenschap), Kluwer, Deventer, 2004
  • Rechtsgevolgen en functies van bezit en houderschap, Monografieën NBW A14, Kluwer, Deventer, 2003
  • Contractsvrijheid en nietigheid, Beschouwingen vanuit rechtshistorisch en rechtsvergelijkend perspectief over de overeenkomst zonder oorzaak, proefschrift, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1994
Last amended: 29 January 2013