Experts & Expertise

Search experts

Which researcher or scientist are you looking for?

Also search for support staff


Search expertise

In which field are you looking for a researcher or scientist?


Your photograph

prof.mr. A.C. van Schaick

 

Tilburg Law School
Department of Private Law

Principal publications

  • Volmacht, Monografieën BW B9, 2e druk, Kluwer, Deventer, 2011
  • Asser Procesrecht/Van Schaick, Eerste aanleg, 2e druk, Kluwer, Deventer, 2016
  • Asser-Van Schaick 7-VIII*, Bijzondere overeenkomsten (Bruikleen, Verbruikleen, Altijddurende rente, Borgtocht, Vaststellingsovereenkomst, Kansovereenkomst, Spel en Weddenschap), 7e druk, Kluwer, Deventer, 2012
  • Rechtsgevolgen en functies van bezit en houderschap, Monografieën NBW A14, 2e druk, Kluwer, Deventer, 2014
  • Contractsvrijheid en nietigheid, Beschouwingen vanuit rechtshistorisch en rechtsvergelijkend perspectief over de overeenkomst zonder oorzaak, proefschrift, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1994

Click here for the list of publications in the Research Portal

Last amended: 20 March 2017