Experts & Expertise

Search experts

Which researcher or scientist are you looking for?

Also search for support staff


Search expertise

In which field are you looking for a researcher or scientist?


Your photograph

drs. M. Jansen

Teacher, Instructor , Lecturer 

Tilburg Law School
Department of Politics and Public Administration

Expertise

 Senior Researcher

Principal publications

  • Jansen, Thijs; Brink,Gabriël van den & Kneyber,René (eds.) (2012) Gezagsdragers. De publieke zaak op zoek naar haar verdedigers. Amsterdam: Boom.  
  • Jansen, Thijs, Brink, Gabriel van den, & Kole, Jos (Eds.) (2009) Beroepstrots. Een ongekende kracht. Amsterdam: Boom.
  • Jansen, Thijs, Brink, Gabriel van den, & Kole, Jos (2009) Beroepstrots als programma. Naar een neo-republikeinse bestuursfilosofie. In Jansen, Thijs, Brink, Gabriel van den, & Kole, Jos (Eds.), Beroepstrots. Een ongekende kracht. Amsterdam: Boom (p. 373-409).
  • Jansen, Thijs  'Voor de meeste werkenden is iets goed afleveren een bron van trots'' . Interview met socioloog Richard Sennett. In Jansen, Thijs, Brink, Gabriel van den, & Kole, Jos (Eds.), Beroepstrots. Een ongekende kracht. Amsterdam: Boom (p. 37-47)
  • Jansen, Thijs 'Over de historische oppervlakkigheid van de bestuurskunde'. Interview met Christopher Pollitt.  In Jansen, Thijs, Brink, Gabriel van den, & Kole, Jos (Eds.), Beroepstrots. Een ongekende kracht. Amsterdam: Boom (p. 93-104).

Click here for the list of publications in the Research Portal

Last amended: 15 January 2013