School of Economics and Management

Tilburg University's largest School ranks amongst the top Schools in Europe due to its excellent quality in education and research which contributes to a better understanding of society.

Recente studie: Etnische discriminatie is ook een kwestie van smaak

Recent onderzoek van Elena Cettolin en Sigrid Suetens (TiSEM) toont aan dat etnische discriminatie niet noodzakelijk een gevolg is van ‘stereotypering’, maar ook een kwestie kan zijn van ‘smaak’.

In Nederland en andere Europese landen doen ‘allochtonen’ het een stuk minder goed op de arbeidsmarkt dan ‘autochtonen’. Hun werkloosheidsgraad is hoger. En als ze een job hebben, verdienen ze minder of zijn ze vaak overgekwalificeerd. Verschillende factoren zoals taalproblemen of onaangepaste opleiding kunnen de kloof in de hand werken. Maar volgens tal van experimenten is er ook sprake van discriminatie. Zo worden sollicitanten met een ‘allochtone’ naam minder vaak uitgenodigd voor een gesprek dan sollicitanten met een ‘autochtone’ naam, zelfs al is hun curriculum vitae exact hetzelfde.

Wat de meeste experimenten niet aantonen is of de discriminatie een gevolg is van ‘stereotypering’ of van ‘smaak’. Stereotypering betekent dat men om een oordeel over iemand te vormen in een situatie van onzekerheid beroep doet op algemene informatie. Neem het voorbeeld van een werkgever die voor de keuze staat om een allochtoon aan te nemen. Als hij de werkloosheidstatistieken kent, zou de werkgever kunnen denken dat allochtonen minder productief zijn, wat niet noodzakelijk klopt maar wat wel een reden kan zijn om ze geen job aan te bieden. Bij discriminatie als gevolg van smaak of voorkeur is het mechanisme anders. In dit geval zou de werkgever geen allochtoon aannemen zelfs al zou hij zeker weten dat hij/zij de perfecte werkkracht is. Deze vorm van discriminatie kan dus leiden tot economische inefficienties.

Het spreekt voor zich dat het erg moeilijk is om de ‘bron’ van discriminatie te achterhalen. Voor beleidsvoerders die als doel hebben discriminatie tegen te gaan, is dit nochtans belangrijk om te weten: om voorkeuren te veranderen zijn er waarschijnlijk andere middelen nodig dan om stereotypes te veranderen. In een recente studie tonen Elena Cettolin en Sigrid Suetens aan dat voorkeur een bron kan zijn van etnische discriminatie.

Meer informatie