Tilburg Law School

Tilburg Law School offers highly-ranked national and international education and research in law and public administration.

Prof. dr. Frank Hendriks in expertmeeting Eerste Kamer over intrekking referendumwet

Prof. dr. Frank Hendriks nam op 27 maart jl. deel aan een expertmeeting van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel van minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) om de Wet raadgevend referendum in te trekken.


"Dieper gelegen zien we de werking van een tamelijk achterhaalde democratieopvatting die de Haagse politiek al veel langer en breder in de greep houdt. Centraal hierin staat de gedachte dat vertegenwoordigende democratie slecht samengaat met directe democratie, gevoegd bij de overtuiging dat in democratie hoofdzakelijk moet worden meegewerkt." stelt Hendriks onder meer in zijn voorbereidende Position Paper. 

"Voor een gezonde dosis tegendemocratie, zoals door de invloedrijke Franse denker Rosanvallon bepleit, bestaat in Nederland vanouds weinig sympathie. Zeker als de tegendemocratie tot meer verplicht dan de vormen van inspraak, samenspraak en medezeggenschap die het Nederlands bestuur doorgaans veel speelruimte laten."


Position papers van alle experts en een videoverslag van de expertmeeting staan hier.