Organization Studies Tilburg University

Big Data in Organizations

Welkom op de pagina van het onderzoek ‘Big Data in Organizations’!

Voor het Departement Organisatiewetenschappen aan Tilburg University is een onderzoeksteam bezig aan een grootschalig onderzoek naar het gebruik van Big Data in Nederlandse organisaties. Voor dit onderzoek is een vragenlijst ontworpen waarin respondenten hun organisatie vertegenwoordigen in een steekproef van alle organisaties met ten minste één vestiging in Nederland.  Deze vragenlijst is opgezet vanuit onderstaande drie doelstellingen:

  1. Het in kaart brengen van de omvang van het gebruik van Big Data applicaties in organisaties in Nederland.
  2. Inventariseren van de redenen en motieven van het gebruik van Big Data applicaties in organisaties in Nederland, dan wel de redenen en motieven waarom U geen gebruik maakt van Big Data applicaties in uw organisatie.
  3. Inzicht krijgen in de consequenties en eventuele drempels van het gebruik van Big Data applicaties in organisaties in Nederland.

Uw deelname aan ons onderzoek stellen wij zeer op prijs.

Het beantwoorden van de vragen zal slechts 10-15 minuten in beslag nemen. Deelname aan de vragenlijst is volledig anoniem. De uiterlijke datum voor het invullen van de vragenlijst is woensdag 15 november 2017. Na het invullen van de vragenlijst bieden wij u de optie aan om uw organisatie een samenvatting van de resultaten toe te sturen indien u dat wenst, waardoor u uw positie kunt vergelijken ten opzichte van andere Nederlandse organisaties en wellicht zelf tot nieuwe inzichten komt op het gebied van toepassingen van Big Data en de gevolgen ervan voor de organisatie.

De vragenlijst is in te vullen via de volgende link: vragenlijst 'Big Data in Organizations'. Voor eventuele vragen over ons onderzoek kunt u altijd een e-mail sturen naar bigdatainorg@tilburguniversity.edu.

Naast de vragenlijsten nemen wij ook graag nog een interview met u af. Indien u bereid bent mee te werken aan een interview kunt u ons dat laten weten via het eerdergenoemde e-mailadres.

Vriendelijk bedankt,

Het onderzoeksteam ‘Big Data in Organizations’ – Department of Organization Studies