Alumni

Stay connected! Tilburg University facilitates strong ties among graduates and between graduates and their school or graduate associations.

Lex Meijdam

Lex Meijdam studeerde in 1984 af in Econometrics and Operation Research en promoveerde in 1991. Na een succesvolle carrière als wetenschapper is hij nu decaan van Tilburg School of Economics and Management. “Ons motto Understanding Society betekent dat we impact op de maatschappij en sterke banden met het bedrijfsleven en de overheid willen hebben.”

Waarom bent u destijds in Tilburg gaan studeren? 

“Omdat ik goed was in wiskunde en maatschappelijke belangstelling had, wilde ik econometrie gaan studeren. Ik kwam uit de Bommelerwaard, wilde graag mijn vleugels uitslaan en overwoog naar Groningen te gaan. Maar tijdens de open dag van Tilburg University werd ik verrast door de aangename sfeer en prettige, kleinschalige campus. De periode waarin de universiteit de ‘Karl Marx Universiteit’ genoemd werd lag achter ons, maar de maatschappelijke betrokkenheid was nog goed voelbaar.”

Wie was uw favoriete professor en waarom?

“Bij professor Schouten gebeurde veel en werden actuele onderwerpen als loonmatiging behandeld, dat sloot goed aan bij mijn maatschappelijke belangstelling. Maar van professor Van de Klundert heb ik minstens evenveel  economie geleerd. Ook professor Talmans colleges, vaak in kleine groepen, hebben veel indruk op me gemaakt.”

Is er een interessante anekdote uit uw studententijd?

“Er is niet echt een anekdote te vertellen, maar het was een mooie tijd. De studievereniging voor econometristen, waarvan ik bestuurslid ben geweest, werd opgericht en ik heb aan veel activiteiten deelgenomen. Daarnaast werkte ik als student-assistent, onder andere voor Aart de Zeeuw, nu hoogleraar Milieueconomie. Ook was er in die tijd vaak contact tussen docenten en studenten, en dat was heel waardevol.”

Hoe ziet uw carrière eruit?

“Na mijn afstuderen in 1984 ben ik bij het departement econometrie als onderzoeksassistent gaan werken. Na anderhalf jaar stapte ik over naar het economisch instituut van de Radboud Universiteit in Nijmegen waar ik het grootse deel van mijn proefschrift heb geschreven. In 1990 kwam ik terug naar Tilburg, bij het departement economie. Vanwege mijn interesse in macro-economie en openbare financiering was ik daar beter op mijn plek. Ik promoveerde bij professor Van de Klundert en vervulde naast mijn reguliere functie bij Tilburg University (eerst universitair docent, nu hoogleraar) diverse bestuursfuncties, onder andere als Vice-decaan Onderwijs en wetenschappelijk directeur bij Netspar. Sinds januari 2013 ben ik decaan van de Tilburg School of Economics and Management.”

Wat zijn uw verdere ambities?

“Ik ben niet zo’n planner maar hoop de komende vier jaren goed werk te verrichten. Dit betekent dat we onze toppositie in onderzoek en onderwijs verder willen verstevigen en met de recente introductie van Research Based Learning zijn we op de goede weg. Ook zal de school financieel op orde moeten zijn en staat valorisatie staat hoog op de agenda. Ons motto Understanding Society betekent dat we impact op de maatschappij en sterke banden met het bedrijfsleven en de overheid willen hebben.”

Welke rol heeft Tilburg University/School of Economics and Management in uw leven gespeeld en hoe heeft dit uw carrière beïnvloed?

“Het zal duidelijk zijn dat Tilburg University al meer dan de helft van mijn leven een belangrijke rol speelt en ik beschouw het als mijn tweede thuis. De universiteit is een goede werkgever, de lijnen zijn kort en er zijn veel mogelijkheden tot ontwikkeling. Mensen kunnen hier echt tot hun recht komen.”

Hebt u een advies voor de huidige generatie studenten?

“Profiteer van de kansen die je geboden worden en geniet ervan. Ga op kamers wonen, maak gebruik van het internationale uitwisselingsprogramma. Laat je niet te veel leiden door de arbeidsmarkt, maar volg je interesse.”