Alumni

Stay connected! Tilburg University facilitates strong ties among graduates and between graduates and their school or graduate associations.

Events

 • 28 Aug 201820:00

  Lecture Joseph Heath: Egalitarianism and status hierarchy *
  There is considerable empirical evidence that people care a great deal about status inequality, relative to material inequality. Yet philosophical writings tend to focus more on material inequality. Some philosophers seem to think that status inequalities will disappear once material inequalities have been reduced. According to Joseph Heath, this is wishful thinking. He will lecture on the question what, if anything, can be done about harmful status inequality. (language: English) Read more

 • 11 Sep 201820:00

  Science Café - Quantum: the computer of the future? *
  Today's computers seem very fast, but the speed of quantum computers currently being developed is much higher. Ronald de Wolf (CWI / UvA) is researching their potential. Can our traditional computers be thrown out with the trash any time soon? (language: Dutch) Read more

 • 15 Sep 201811:00

  Expo Experience Robot Love
  Tilburg University organizes a series of events at this Expo Experience about love between robots and humans. How do we make sure that everyone is happy in a society that is more and more dominated by data technology and artificial intelligence? Read more

 • 25 Sep 201813:00

  Introducing the Netherlands: Patriotism *
  The love of one’s homeland is a complicated affair, involving a delicate balance between the love of a particular part of humanity and the love of the whole of humanity. It therefore demands both wholehearted commitment and critical thinking. To what extent does Dutch patriotism meet these requirements? How does the Netherlands compare with other countries in this regard? (language: English) Read more

 • 28 Aug 201820:00

  Lezing Joseph Heath: Egalitarianism and status hierarchy *
  Recent onderzoek wijst uit dat de groeiende inkomens- en vermogensongelijkheid als de grootste bedreiging voor de wereld wordt beschouwd. Stel nu dat we erin slagen om materiële ongelijkheid te verminderen, zijn we er dan? Volgens Joseph Heath niet. In deze lezing betoogt hij dat het verminderen van (grote) materiele ongelijkheid niet automatisch tot een vermindering in statusongelijkheid leidt, terwijl statusongelijkheid minstens zo schadelijk is. Verder bespreekt hij verschillende strategieën waarmee statusongelijkheid verminderd kan worden. (voertaal: Engels) Read more

 • 11 Sep 201820:00

  Science Café - Quantum: de computer van de toekomst? *
  Tegenwoordig werkt een computer vliegensvlug, maar die snelheid is een lachertje in vergelijking met de quantumcomputers die momenteel worden ontwikkeld. Ronald de Wolf (CWI/UvA) onderzoekt de mogelijkheden hiervan. Kan onze traditionele computer binnenkort bij het grofvuil worden gezet? Read more

 • 15 Sep 201811:00

  Expo Experience Robot Love
  Tilburg University organiseert een reeks events op deze 'expo experience' over de liefde tussen mens en robot in Eindhoven. Hoe zorgen we dat iedereen mee kan in de gerobotiseerde samenleving? Houd de programmering in de gaten. Read more

 • 25 Sep 201813:00

  Introducing the Netherlands: Patriotism *
  De liefde voor het vaderland is een ingewikkelde zaak, waarbij het gaat om een heikel evenwicht tussen de liefde van een bepaald deel van de mensheid en liefde voor de mensheid als geheel. Het vraagt dan ook om volledige betrokkenheid en een kritisch houding. In hoeverre voldoet de Nederlandse vaderlandsliefde aan deze eisen? Hoe verhoudt Nederland zich in dit opzicht tot andere landen? (taal: Engels) Read more