NU

Do robots outsmart us?

Dit programmaonderdeel is in het Engels.

Zie de Engelse webpagina voor meer informatie.

When: 16 November 2017 21:30

End date: 16 November 2017 22:15