Campus Tilburg University hoogleraren

PhD Defense Mr. G.C. van der Burgt

Date: Time: 13:30 Location: Aula

Splitsing in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
Een evaluatie van de Nederlandse winstbelastingregels voor splitsingen ten aanzien van lichamen

  • Location: Cobbenhagen building, Aula
  • Supervisor: Prof. P.HJ. Essers
  • Co-supervisor: Dr. A.W. Hofman

We still offer a live stream for our ceremonies.

Live stream