News and Events

Will artificial intelligence control our future?

Dit programmaonderdeel is in het Engels.

Zie de Engelse webpagina voor meer informatie.

When: 16 November 2017 19:15

End date: 16 November 2017 20:15