News and Events

PhD Defense Mr. R.G.T.J. Raaijmakers

Title: Een universele structuur van het vermogensrecht; Over de vijf basisbegrippen in het vermogensrecht en hun onderlinge verhoudingen
Supervisor: Prof. J.B.M. Vranken


Location: Cobbenhagen building, Auditorium (access via Koopmans building)


Order the PhD thesis

When: 10 November 2017 14:00

Where: Route description Tilburg University campus