News and Events

Promotie dhr. L. de Vroege, MSc

Titel: Diagnostic assessment and clinical characteristics of patients suffering from Somatic Symptom and Related Disorders
Promotores: prof. dr. C.M. van der Feltz-Cornelis, prof. dr. K. Sijtsma
Copromotor: Dr. W.H.M. Emons

Samenvatting

Patiënten met somatisch-symptoomstoornissen lijden dusdanig onder bepaalde lichamelijke klachten dat zij hierdoor worden gehinderd in hun functioneren. Daarbij kan het zowel om zogenaamd lichamelijk onverklaarde klachten gaan, als om lichamelijke klachten die samenhangen met een bekende lichamelijke ziekte. Deze klachten worden meestal beschreven in termen van de lichamelijke klachten die de patiënt ervaart, maar dat is slechts een beperkt deel van het scala aan ervaren klachten.

Lars de Vroege onderzocht vanuit het Topklinisch Centrum voor Lichaam, Geest en Gezondheid een aantal diagnostische instrumenten die gebruikt kunnen worden bij deze patiëntengroep. Twee vragenlijsten naar het vóórkomen van lichamelijk onverklaarde klachten, de 4DKL somatisatieschaal en de PHQ-15, werden onderzocht op sensitiviteit en specificiteit. Hun rol bij de diagnostiek van somatisch-symptoomstoornissen bleek zeer beperkt te zijn. Ook onderzocht hij persoonlijkheidsaspecten namelijk het relatieve onvermogen om emoties te verwerken en te uiten, alexithymie geheten, en persoonlijkheidstrekken die neigen tot negatieve inschatting en een remming om dit te bespreken, de zogenaamde type D persoonlijkheid. Hij onderzocht ook de invloed daarvan op de behandeluitkomst; het blijkt dat het bestaan van alexithymie slechts verwaarloosbare invloed heeft op de uitkomst van behandeling, maar type D heeft duidelijke invloed daarop.  Tot slot heeft hij cognitieve problemen onderzocht en de samenhang met comorbide depressie en angst bij somatisch-symptoomstoornissen. 

De Vroege concludeert dat de huidige diagnostiek middels de 4DKL somatisatieschaal en de PHQ-15 vragenlijst gericht op lichamelijke klachten ontoereikend is. Type D persoonlijkheid en cognitieve problematiek dienen onderzocht te worden tijdens het diagnostische proces en bieden handvatten voor de behandeling.


Locatie: Cobbenhagengebouw, Aula (ingang via Koopmansgebouw)


Proefschrift aanvragen
 

When: 18 April 2018 16:00

Where: Route description Tilburg University campus