News and Events

Human Library: Meet your prejudice *

Visit the Human Library in Tilburg on Friday January 25, 2019. Instead of a book, you can borrow a 'person' and hear their life story. There will be many different 'books' whom you can talk to, such as refugees, an orphan, a transsexual, people with a handicap or people who have a peculiar lifestyle. The Human Library aims to take away prejudices and stimulate social cohesion. (language: Dutch & English)

Program information
Date Friday, January 25, 2019
Time free entry between 13:00 - 18:30 hrs.
Location Bibliotheek Midden-Brabant (public library) - LocHal, Burgemeester Brokxlaan 1000, 5041 SG Tilburg (Spoorzone)
Entry Admission is free. It takes about 30 minutes to 'read a book'.
Speakers 'Human books' and lecturers Willem Sleegers and Yvette van Osch
Organization Academic Forum, Bibliotheek Midden-Brabant, Animo, Complex
Contact Ingemarie Sam
*Certificate This activity may count towards the Academic Forum Certificate 2017-2018. You are expected to attend at least one lecture, and to read one human book. The report on this event should therefore at least cover these two elements in the program.
logo facebook academic forum Facebook: Human Library Tilburg

Books

Human Library is an originally Danish concept that is conquering the world. In a Human Library, the 'books' are people who have all experienced or are experiencing a particular prejudice in their lives. They are willing to share their life story and, for one afternoon, they are a book that can be read. The book title describes the stereotype they represent.

Video: impression 2018 (language: Dutch)

Life story

The visitors, i.e., the readers, choose a book with a story on which they have certain presuppositions or questions. They subsequently join the book at the table and the ‘reading’ can begin. The book tells his or her story. The readers can ask the book all the questions they want and, conversely, the books can ask their readers all sorts of questions. In this way, the readers hopefully allow their prejudices to be challenged.

One reader said:

'What touched me most was the personal character of the dialog and the possibility that two people who have only just met for the first time can directly share very personal stories. It was a very special experience for me, a wonderful book that I will not forget in a hurry.'

Program

The program starts at 13:00 hrs. with an opening speech by Peter Kok (director of Midden-Brabant Library), Hedvig Niehoff (director Marketing and Communication, Tilburg University), and the story of Özcan Akyol. Assistant professor of Organization Studies Hans van Dijk will then teach a workshop in which he will explain by means of oranges how stereotyping works. After this opening, the “borrowing” of human books will start, as well as the program of lectures by a number of scholars on their research in the area of prejudice. See below for the program.

Lectures

(click on a title: more information becomes visible)

Het stereotype voorbij - Hans van Dijk (Dutch)

Het stereotype voorbij - Hans van Dijk (Dutch spoken)

Sociaalwetenschapper Hans van Dijk zal ons helpen voorbij onze stereotypes te kijken. Aan de hand van een oefening met sinaasappels zullen de deelnemers een beter begrip krijgen van de invloed van stereotypes op hoe we andere mensen zien, en de voordelen van zulke stereotypes. Ook zal hij concrete suggesties aanreiken over hoe we voorbij het stereotype kunnen kijken en mensen om ons heen beter kunnen leren kennen. Deze inzichten kunnen gebruikt worden in een verscheidenheid aan sociale situaties en interacties, variërend van het werken met verschillende collega’s in een team tot het omgaan met kansarme mensen in de samenleving.

Hans van Dijk

Hans van Dijk is universitair docent bij het Departement van Organisatiewetenschappen van de faculteit van Sociale en Gedragswetenschappen van Tilburg University. Zijn onderzoek focust op de relatie tussen diversiteit, sociale gelijkheid en prestatie. Hij heeft verschillende praktijkonderzoeken uitgevoerd waaronder bij  Shell, Federatie Cultuur en TakeCareBnB. Hans promoveerde cum laude in 2013 bij het Departement van Human Resource Studies van Tilburg University.

Vooroordelen over feminisme - Alkeline van Lenning (Dutch)

Vooroordelen over feminisme - Alkeline van Lenning (Dutch spoken)

Veel vrouwen beweren tegenwoordig dat ze heus wel geëmancipeerd zijn, maar natuurlijk niet feministisch. Feministes worden immers sinds het van radicaal feminisme uit de jaren zeventig als mannenhaatsters gezien, niet vrouwelijk, boos en hysterisch. Maar feministen voeren geen ludieke acties meer voor openbare vrouwentoiletten, ze ontbloten niet meer hun buiken waarop te lezen staat dat zij daarin de baas zijn, ze knijpen niet meer mannen op straat in hun billen zodat die ook eens weten hoe dat is. Feministen maken carrière. Ze doen aan dress for success, dragen chique bh's, ontharen hun benen en integreren in 'mannenbolwerken'. Alkaline van Lenning beschrijft de verandering van het feministische ‘straatvechten’ naar het vormgeven van haar of zijn ideeën in werk, in het onderwijs en de politiek door moderne feministen. Feministen strijden niet alleen tegen vrouwenhaat en ongelijkheid, maar ook tegen homofobie of gender stereotype denkbeelden. Waarom is het dan toch, dat zowel vrouwen als mannen het feminisme nog zo vaak in zulke felle bewoordingen hekelen?

Alkeline van Lenning

Professor dr. Alkeline van Lenning is in 1982 gestart als coördinator Vrouwenstudies bij de toenmalige Katholieke Universiteit Brabant, nu Tilburg University. Ze heeft er inmiddels een lange staat van dienst. De laatste vijftien jaar combineert Alkeline onderwijs, in Nederland en daarbuiten, met management, als decaan en programmadirecteur Liberal Arts & Sciences en onderwijsdirecteur van de faculteit Geesteswetenschappen. In haar onderzoek onderzocht ze eerder onder andere sekseverschillen in taakverdeling in moderne gezinnen en de historische en culturele verschillen van de modellen van de maand van in het mannenblad Playboy.

On being wrong - Willem Sleegers (English)

On being wrong - Willem Sleegers (English spoken)

Researcher Willem Sleegers will give a short talk about how people respond when they discover that their beliefs are mistaken. People hold different beliefs about the world, themselves, and each other. However, many of these beliefs are incorrect. Examples include stereotypes, common misconceptions, and even grand world beliefs. A common finding in research on this topic reveals that people often respond to being mistaken in such a way that they maintain their original (incorrect) belief. In this talk, we will discuss research on the many ways that people respond that maintain their original beliefs, and when it is more likely for people to change their minds.


The development of prejudice in children - Marion van den Heuvel (Dutch)

The development of prejudice in children - Marion van den Heuvel  (Dutch spoken)

Do babies have a preference for their own race? At what age does thinking in stereotypes develop? How does this work in a child’s brain? How do you study this behavior in babies and young children? These questions and many more will be discussed by Assistant Professor Marion van den Heuvel of the Department of Cognitive Neuropsychology.

Marion van den Heuvel

Dr. Marion van den Heuvel is Assistant Professor aan Tilburg University en werkt bij het Departement Cognitieve Neuropsychologie. Zij geeft les in sociale neurowetenschappen en onderzoekt hoe het baby en kinderbrein werkt. In haar onderzoek kijkt zij vooral naar de emotionele (hersen)ontwikkeling van jonge kinderen in relatie tot angst en depressie van de moeder tijdens en na de zwangerschap en de band die het kind heeft met de ouders. Ook heeft zij interesse in de effecten van te weinig slaap op het emotionele brein van ouders en kinderen.

Honor culture – Yvette van Osch (English)

Honor culture – Yvette van Osch (English spoken)

A brother who hurts his sister to save the family honor? Many Dutch people find honor-related violence incomprehensible, and many think that it only happens in non-Western cultures. However, various professionals, including police officers, legal professionals, and social workers, come across it on a daily basis. How can they deal with honor-related abuse if they cannot understand the phenomenon? Based on a new socio-psychological perspective, I will try to explain honor-related violence, also from a Western perspective.

Staatloosheid (lezing voor volwassenen) – Ileen Verbeek (Dutch)

Staatloosheid (lezing voor volwassenen) – Ileen Verbeek (Dutch spoken)

De definitie van een staatloos persoon is ‘een persoon die door geen enkele staat, krachtens diens wetgeving, als onderdaan wordt beschouwd’. De staatloze bestaat als het ware juridisch niet. Wie geen nationaliteit heeft wordt door geen enkele overheid erkend. Dit houdt onder andere in dat men geen paspoort of andere documenten kan verkrijgen waardoor men niet (internationaal) kan reizen. Maar ook toegang tot scholing, gezondheidszorg, de reguliere banenmarkt, en zelf het ophalen van een pakketje kan onmogelijk zijn. In principe betekent het ook dat men nergens het recht heeft te verblijven en dus door iedere overheid geacht wordt het land te verlaten, maar waar heen dan? Staatlozen moeten hun gebrek aan een nationaliteit keer op keer aan anderen uitleggen, dat je niet liegt, dat je niets misdaan hebt en dat je je paspoort niet door de wc hebt gespoeld. Door dit alles voelen staatlozen zich vaak ‘ontworteld’, alsof ze een identiteit of persoonlijkheid missen. In haar lezing vertelt Ileen Verbeek over de vergaande consequenties die staatloosheid heeft voor de betrokken personen en over de vooroordelen die er over staatloosheid heersen.

Ileen Verbeek

Ileen Verbeek studeerde tot 2016 psychologie, victimologie en internationale mensenrechten aan Tilburg University en de Complutense universiteit in Madrid. Ze is nu verbonden aan het Institute on Statelessness and Inclusion in Tilburg.

Stigma en werk – Rebecca Bogaers, Kim Janssens en Susanne Smits (Dutch)

Stigma en werk – Rebecca Bogaers, Kim Janssens en Susanne Smits (Dutch spoken)

Mensen met psychische problemen hebben minder kansen op de arbeidsmarkt en ervaren problemen bij het vinden en het behouden van betaald werk. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat veel werkgevers negatieve vooroordelen hebben en werkzoekenden staan voor het dilemma om wel of niet open te zijn over hun psychische gezondheidsproblemen. In deze lezing zullen we op interactieve wijze dieper ingaan op stigma’s die er zijn rond mentale gezondheidsproblemen op de werkvloer. Hierbij zal er specifiek worden ingegaan op stigma’s die er bestaan binnen defensie en de gemeentelijke re-integratiepraktijk.

Rebecca Bogaers, Kim Janssens en Susanne Smits

Rebecca Bogaers en Kim Janssens zijn beiden promovenda bij de academische werkplaats Arbeid en Gezondheid van Tranzo, Tilburg University. Rebecca doet onderzoek naar de bespreekbaarheid van en het zoeken van hulp voor mentale gezondheidsproblemen bij militairen. Kim doet onderzoek naar mensen met psychische problemen en hun zoektocht naar betaald werk. Susanne doet onderzoek naar zelfstigma als barrière voor arbeidsparticipatie bij mensen met een psychische aandoening, en in hoeverre een training, geleid door ervaringsdeskundigen, kan bijdragen als destigmatiserende interventie.

Human Library Tilburg Junior: Lezing over Kinderstaatloosheid door Ileen Verbeek (Dutch)

Human Library Tilburg Junior:

Lezing over Kinderstaatloosheid door Ileen Verbeek (Dutch spoken)

Als je van geen enkel land ter wereld de nationaliteit hebt, dan ben je staatloos. Dan heb je ook geen paspoort of een ander officieel document waarmee je kunt aantonen dat je in een land thuishoort. Dit heeft grote gevolgen, onder andere voor het naar school of naar de dokter of het ziekenhuis kunnen gaan. Maar kinderen zonder nationaliteit kunnen zich ook buitengesloten en niet welkom voelen. Het kinderboekje ‘Het Meisje dat Haar Land Verloor’ (te downloaden via http://www.kids.worldsstateless.org/nederlands) gaat hierover. In haar lezing vertelt Ileen Verbeek over staatloze kinderen in Nederland en andere plekken in de wereld, en over de vooroordelen die zij tegenkomen.

Deze lezing is geschikt voor kinderen uit groep 5 t/m 8.


Other program

(click on a title: more information becomes visible)

Walk without Judging - Walk life coach Annemieke (Dutch)

Walk without Judging - Walk life coach Annemieke (Dutch spoken)

In a group walk “Walk without Judging”, you will experience how you can observe differently and how it feels to observe without prejudice.

I see
I hear
I smell
I taste
I feel

I find … mainly myself

Everyone perceives things. That is what our senses are for. We also interpret the things we perceive and everybody does so in different ways. That has to do with where and how you were raised, what you have experienced, and what your character is like. What you are is mainly expressed in your opinions. In your interpretation of what you observe, you will mainly find yourself.

Living room- Vittorio Persikan (English & Dutch)

Living room- Vittorio Persikan (English & Dutch spoken)

Vittorio is famous in Tilburg for his ‘living room’ at Piushaven, where he sells ice cream in summer and Persian delicacies and warm drinks all the year round. He likes to share his story as an Iranian refugee and stories of famous and less well-known authors and poets. During this Human Library edition, visitors to Human Library Tilburg are invited into his living room to come and eat or drink something good.This event is supported by Stichting Steunfonds Katholiek Hoger Onderwijs.

Book titles

Meet some book titles here below

Living with the AEC syndrome (website: English / language film: Dutch).

<< Click on the images below for more information >>

Criminal Mind

Criminal Mind

AEC syndrome

AEC syndrome

Tattoo Man

Tattoo Man

Facing adoption / BPD

Facing adoption / BPD

Jewish

Jewish

Traumatic Brain Injury (TBI)

Traumatic Brain Injury (TBI)

Muslim Traveler

Muslim Traveler

Lesbian with children

Lesbian with children

The odd one out

The odd one out

Ex-addict

Ex-addict

Blind Russian student

Blind Russian student

PTSD

PTSD

Syrian refugee

Syrian refugee

Orphan

Orphan

Drag queen Miss Baksel

Drag queen Miss Baksel

The Lunatic

The Lunatic

When: 25 January 2019 13:00

End date: 25 January 2019 18:30