News and Events

Opening Academisch Jaar 2017: Vraag, zoek, ken, verbind, werk samen en verander!

De opening van het academisch jaar 2017/18 had een duidelijke rode draad. Verbind! Connect! Met als doel: impact creëren. En leg rekenschap af aan de samenleving. Als academische instelling, als organisatie-eenheid, als individu. De negentigjarige universiteit koos dan ook in dit lustrumjaar voor het motto Connecting people and knowledge. Een impressie.

Rector magnificus Emile Aarts pleitte enthousiast voor intensieve samenwerking van onderzoekers en staf met studenten, met bedrijven en instellingen, gemeente, provincie. Hij benadrukte nog eens dat wetenschappers de kern van het academisch bedrijf vormen en dat goed onderzoek doen core business blijft.

Research core business

Negentig jaar wordt deze universiteit, officieel op 16 november, en dat is op de campus overal ook fraai zichtbaar. Het ‘jonkie’ onder de universiteiten is springlevend, ambitieus, creatief en innovatief. De rector noemt en roemt drie ‘connecting’ initiatieven: het pleidooi van studenten voor een Student Centric University, alumni die de universiteit steunen en de Jheronomus Academy of Data Science in Den Bosch waaraan zich meer dan 300 bedrijven en instellingen hebben verbonden.

Onze universiteit, gespecialiseerd in mens- en maatschappijwetenschappen, heeft als opdracht maatschappelijke problemen te doordenken (Understanding Society) maar ook te helpen oplossen (Advancing Society) met welzeker een cruciale plaats voor fundamenteel onderzoek. Research is en blijft de kern van de zaak. Niets is belangrijker dan de kwaliteit van ons wetenschappelijk onderzoek, aldus de rector. Zonder onderzoek waarin Tilburg traditioneel excelleert uit het oog te verliezen, is het zaak de universiteit inhoudelijk verder te profileren en te onderscheiden. Dat gaat gebeuren langs drie thematische lijnen: Empowering the Resilient Society (weerbaarheid), Enhancing Health and Well-Being (zorg en welzijn) en Creating Value from Data (data science). Daarmee sluit de universiteit tegelijk aan bij het VSNU-thema van de Digital Society. En dat alles kan uiteraard niet zonder de medewerking van alle partijen, intern en extern. “In order to achieve our ambitions in the years to come we need each other. Let’s connect to create growth.”

Rekenschap afleggen

Het komt daarbij aan op verantwoordelijkheid nemen in deze ‘connected world’, aldus voorzitter Koen Becking in zijn speech. Verantwoordelijkheid nemen betekent actie, impact genereren, helpen oplossen. Verantwoordelijkheid nemen betekent aandacht voor de waarde van mens en dier, voor democratie, duurzaamheid, werken aan vertrouwen in de wetenschap. In een tijd waarin de publieke opinie wordt bedreigd door fake news, alternative facts en het ontkennen van de feiten, wordt het steeds moeilijker om te bepalen welke informatie ‘waar’ is of niet. Juist de wetenschap heeft hier een belangrijke taak. Rekenschap afleggen betekent als bestuur ook transparant besturen en zorgvuldig en kordaat optreden in geval van fraude of wangedrag. En waar doen we het voor? Voor een ‘good life’ voor iedereen.

Becking herinnert nog even aan zijn statement van vorig jaar (samenwerking in de regio, tussen de universiteiten) en vindt daarbij nu steun van Robbert Dijkgraaf, die zelfs pleit voor een Universitas Neerlandica, een Universiteit of The Netherlands. Tilburg University maakt deze roep inmiddels concreet in samenwerking met Fontys, de Gemeente Tilburg, de Persgroep in bijvoorbeeld de MindLabs die in de stad worden gesitueerd. We werken al samen met Brainport en de Provincie. En de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences heeft, om maar een voorbeeld te noemen, connecties met 14 ziekenhuizen.

De samenwerkende mens

Margriet Sitskoorn, hoogleraar Neuropsychologie, verbindt de boodschap van het CvB richting individu. Is de mens, de homo sapiens, in staat om te veranderen naar de homo sapiens verus, de waarachtig wijze mens? Kunnen we de rotzooi (klimaat, oorlog, verspilling) die de mens creëert ook weer aanpakken? Zitten onze hersenen daarbij niet in de weg? Het ‘oeroude’ egocentrische hersengebied heeft namelijk nog altijd de overhand. Emoties, primitieve verlangens, angst- en lustgevoelens en statusprikkels, sturen nog in hoge mate ons gedrag en bepalen onze keuzes. Maar er gloort hoop in ons voorhoofd. De prefrontale cortex is van recentere datum en daarin figureren de moraal, ons ethisch besef en samenwerkende eigenschappen. Mensen kunnen veranderen want de prefrontale cortex is plastisch. De sterke ethisch geïnspireerde wil kan het winnen van de oeroude hersenkwab. En als we de kwade genius in ons overwinnen, en ons in dienst stellen van bijvoorbeeld de door de UN geformuleerde doelen, dan kan het tij gekeerd worden.

Prijs voor de beste ondernemende alumnus

De volle zaal kreeg aan het slot de gelegenheid om via een app de beste ondernemende afgestudeerde student te kiezen. Drie genomineerden introduceerden in een clip hun bedrijf en ‘uitvinding’, en lichtten die kort toe in een interview met moderator Nathan de Groot. De zogeheten BESI-award ging met bijna 50% van de 300 uitgebrachte zaalstemmen naar Koen Lavrijssen. Hij had een efficiënt kassasysteem ontwikkeld en succesvol getest. Obers zijn ermee in staat (nog betere) service te verlenen. Mr. Winston is de naam van het product. Een win-win situatie voor klant en keuken.

Meer lezen en kijken over de Opening Academisch Jaar (OAJ) 2017

Univers

Persbericht OAJ

Facebook (foto's)


Streaming verslag OAJ

Video’s die bij OAJ werden getoond:

CARE Nederland

Deans’ Circle

De BESI-award genomineerden

Mr. Winston (de winnaar)

Plennid

SB Supply