Campus Tilburg University hoogleraren

PhD Defense A.H. van Geesbergen

Date: Time: 13:30 Location: Portraits room

Duurzame schaarste. Een kritische analyse van twee economische duurzaamheidsparadigma's geïnspireerd door de filosofie van Dooyeweerd

  • Location: Cobbenhagen building, Portraits room (access via Koopmans building)
  • Supervisors: Prof. J.J. Graafland, Prof. J. Hoogland