Pre-Master's program International Business Tax Law

Please note

All Pre-Master's programs of Tilburg Law School are taught in Dutch.

Therefore only students who master the Dutch language can apply.

Haal in 2 jaar tijd je master International Business Tax Law

De premaster International Business Taxation; track International Business Tax Law biedt studenten met een bachelordiploma hbo Recht of hbo Fiscaal Recht en Economie aansluiting op de master International Business Taxation; track International Business Tax Law.

Met een afgeronde masteropleiding Belastingadviseur van de Register-Belastingadviseurs ben je ook toelaatbaar tot de premaster.

De premaster start in september en vervolgens kun je, mits je de premaster volledig afrondt, het jaar daarop in september starten met de master. 

Het programma

De premaster International Business Taxation; International Business Tax Law bestaat uit  bachelorvakken van Tilburg Law School. Welke vakken je moet volgen, is afhankelijk van je vooropleiding. In de Studiegids vind je meer informatie over de vakken en het (voorlopige) programma:

Toelatingsprocedure op basis van hbo Fiscaal Recht en Economie

Kandidaten moeten zich aanmelden vóór 1 augustus 2017, via het webformulier EN via Studielink.

De premaster staat in Studielink als B Fiscaal Recht (premaster International Business Taxation).

Toelatingsprocedure op basis van hbo Recht

Aantal toe te laten kandidaten

Het aantal studenten dat per september 2017met een HBO-Rechten diploma kan instromen in een premasterprogramma van Tilburg Law School is vastgesteld op 175.

Deadline aanmelding

Kandidaten moeten zich aanmelden vóór 1 mei 2017, via het webformulier EN via Studielink.

De premaster staat in Studielink als B Rechtsgeleerdheid (premaster International Business Taxation).

Kandidaten Juridische Hogeschool Avans-Fontys en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen: bij voorrang geplaatst (Green Lane)

  • a. Alle kandidaten van de Juridische Hogeschool Avans-Fontys (verder Avans-Fontys) of Hoge¬school van Arnhem en Nijmegen (verder: HAN) worden zonder meer voorwaardelijk toegelaten (“Green Lane”).
  • b. Voorwaarde voor feitelijke toelating is dat kandidaten uiterlijk op 15 augustus 2016 beschikken over een diploma Bachelor HBO-rechten (of op die datum een originele ‘Verklaring van afstuderen’ kunnen overleggen, afgegeven door de HBO-instelling, waarin staat dat de student voor 1 september 2017 zal zijn afgestudeerd).

Overige kandidaten: lotingslijst

  • a. Indien onder 3 het aantal van 175 aanmeldingen niet wordt bereikt, worden kandidaten met een HBO-rechten diploma van andere hogescholen (dan Avans-Fontys en HAN) toegelaten tot het maximum van 175 is bereikt.
  • b. Indien er in totaal méér dan 175 kandidaten zijn, wordt in deze groep (kandidaten met een diploma Bachelor HBO-rechten van andere hogescholen dan Avans-Fontys en HAN) voor de resterende plaatsen een loting uitgevoerd waarbij elke kandidaat gelijke kans heeft op voorwaardelijke toelating.
  • c. De tussentijdse stand van zaken wordt opgemaakt op 17 mei, 1 juli, 1 augustus en 15 augustus 2017. De kandidaten op de lotingslijst krijgen kort na die data per e-mail bericht over de stand van zaken: zijn zij voorwaardelijk toegelaten (ingeloot) of zijn zij nog niet voorwaardelijk toegelaten (‘nog op de nieuwe lotingslijst’ of ná 15 augustus: ‘geen plaatsing’).
  • d. Ook voor deze kandidaten geldt uiteraard dat voorwaarde voor feitelijke toelating is dat zij uiterlijk op 15 augustus 2017 moeten beschikken over een diploma Bachelor HBO-rechten (of op die datum een originele ‘Verklaring van afstuderen’ kunnen overleggen, afgegeven door de HBO-instelling, waarin staat dat de student voor 1 september 2017 zal zijn afgestudeerd).

Toelichting

Deze regeling is bedoeld voor kandidaten met een HBO-Rechten diploma die in september 2017 willen instromen in een premasterprogramma ter voorbereiding op één van de masteropleidingen van Tilburg Law School. In tegenstelling tot eerdere jaren vindt er geen Toelatingstoets Premaster plaats.

Tilburg Law School verhoogt het aantal toe te laten premasterstudenten met een HBO-rechten-opleiding ten opzichte van voorgaande jaren (130 in 2015 en 2014) naar 175. Tilburg Law School denkt met deze verhoging –op grond van het aantal aanmeldingen in eerdere jaren- alle kandidaten te kunnen plaatsen.

Voor de kandidaten van de Juridische hogeschool Avans-Fontys en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen geldt dat wij ze met voorrang zullen toelaten, zonder nadere toetsing of loting. De praktijk leert dat het aantal aanmeldingen van deze hogescholen het hoogst is en dat zij het best presteren in de premasterprogramma’s (in vergelijking met kandidaten van andere hogescholen).

Kandidaten van andere hogescholen met een HBO-Rechten diploma laten we toe mits het totale aantal kandidaten onder de 175 blijft. Alleen indien het totale aantal aanmeldingen hoger is dan het aantal plaatsen, zullen we in deze groep loten. Dit gaat om een willekeurige loting; elke kandidaat heeft even veel kans te worden ingeloot.All Master's programs

Want to know more?