Arnold van der Werff_alumnus ULT Nederlands

Post-master Universitaire Lerarenopleiding Nederlandse Taal en Cultuur

1 year Dutch Starts end of August

Lever als docent Nederlands met een eerstegraads lesbevoegdheid een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van toekomstige generaties leerlingen. Door een optimale combinatie van universitaire vakdidactiek en stage in het voortgezet onderwijs, word je een didactisch expert die academische inzichten succesvol in de onderwijspraktijk kan toepassen. Daarmee heb je met deze post-master een ideale uitgangspositie op de arbeidsmarkt.

On Campus if we can | Online because we can

This program is only taught in Dutch

If you want to know more about this program, please go to the Dutch website:

More information about this program

Related Master's programs in English