bachelorkiezers

Masterclass Big data in de publieke sector


Professionals uit de publieke sector willen vaak graag meer doen met de data die hun organisatie tot haar beschikking heeft. De mogelijkheden hiervoor zijn tegelijkertijd eindeloos en sterk begrensd, door het recht, door de beschikbare capaciteit en door de fragmentatie van kennis over datacommunicatie en geautomatiseerde besluitvorming. De masterclass Big data in de publieke sector biedt daarom juridische en praktische handvatten voor niet-dataspecialisten uit de publieke sector bij het maken van keuzes rond datacommunicatie en geautomatiseerde besluitvorming.

image masterclass datacommunicatie

Ontdek de (on)mogelijkheden van datacommunicatie en geautomatiseerde besluitvorming voor de publieke sector


De masterclass Big data in de publieke sectorBig data in de publieke sector in het kort

 • Datum: 7 december 2018
 • Kosten: € 750
 • Tijd: 9.00 - 17.00
 • NovA hours: 6
 • Locatie: Tilburg University campus
 • Onderwijstaal: Nederlands

Waarom de masterclass Big data in de publieke sector bij Tilburg University?

 • Ontdek hoe u datacommunicatie richting burgers kunt verbeteren op basis van de nieuwste inzichten en leer welke rol het recht daarin kan spelen.

 • Verkrijg de laatste inzichten rondom geautomatiseerde besluiten, informatiseringsketens en profilering in relatie tot het bestuursrechtelijke denkkader. Zo bent u weer helemaal bij op dit gevoelige publieke thema.

Masterclass Big data in de publieke sector – Datacommunicatie en geautomatiseerde besluitvormingProgramma Big data in de publieke sector – Datacommunicatie en geautomatiseerde besluitvorming - 7 december 2018

Ochtendsessie

Beperkingen en kansen voor datacommunicatie vanuit het bestuursrecht

mr. dr. Johan Wolswinkel

Overheden communiceren hun data op verschillende wijzen en langs verschillende wegen. In toenemende mate worden data algemeen beschikbaar gesteld in het kader van een proactief open-databeleid. Tegelijk blijven vele andere data nog gesloten, tenzij een Wob-verzoek wordt gedaan of ze worden ingebracht als onderdeel van een juridische procedure. Het recht begrenst niet alleen deze verschillende verschijningsvormen van datacommunicatie, maar reikt overheden ook mogelijkheden aan om hun datacommunicatie richting burgers te verbeteren. In dit dagdeel wordt niet alleen ingegaan op juridische kaders die van belang zijn voor het communiceren van data in de publieke sector, maar worden ook de mogelijkheden van datacommunicatie in de publieke sector concreet verkend op het terrein van participatie en rechtsbescherming.

Aan het einde van dit dagdeel kunnen deelnemers:

 • verschillende vormen van datacommunicatie door overheden onderscheiden
 • inventariseren welke juridische kaders van toepassing zijn op datacommunicatie
 • identificeren waar het recht beperkingen stelt aan optimale datacommunicatie
 • aangeven hoe datacommunicatie richting burgers kan worden verbeterd en welke rol het recht daarin kan spelen
 • kennis over (verbeterde) datacommunicatie door overheden toepassen op concrete cases (in beginsel één rond participatie, één rond rechtsbescherming).

Middagsessie

Bestuursrechtelijke randvoorwaarden voor geautomatiseerde besluitvorming

mr. dr. Marlies van Eck

Verdiepingssessie (2 uur): De overheid heeft al jaren te maken met krimpende budgetten en groeiende takenpakketten. Nu er (slimme) algoritmes zijn en heel veel data, ligt de oplossing voor dit probleem voor de hand; de computer gaat het werk doen. Op deze manier kunnen er geautomatiseerd allerlei besluiten worden genomen, gegevens snel met elkaar worden gedeeld en kunnen profielen bepalen hoe de overheid zijn beperkte capaciteit het meest effectief kan inzetten. Onder termen als 'risicogericht toezicht' of 'iedere burger krijgt de aandacht die hij verdient' wordt daarom onderscheid gemaakt tussen burgers. Tegelijk verhogen de verhalen over big data de verwachtingen over de slagkracht van de overheid: nu er veel data beschikbaar is wordt verwacht dat de overheid tijdig gevaarlijke gezinssituaties signaleert of het ontstaan van schulden al in een vroeg stadium ontdekt.

Ook in het bestuursrecht worden deze ontwikkelingen steeds beter zichtbaar. Zo heeft de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in 2017 geoordeeld dat de overheid bij een besluit dat geautomatiseerd tot stand is gekomen, inzicht moet bieden in de argumentatie van de computer vanwege het belang van een gelijkwaardige rechtspositie. De Centrale Raad van Beroep buigt zich met enige regelmaat over de vraag of 'subjectgericht toezicht' door sociale diensten in overeenstemming is met het verbod van discriminatie. En dan is er de rechtszaak van onder andere het NJCM waarbij de Staat is gedagvaard voor het landelijke profileringssysteem Syri.

In dit dagdeel zal aandacht worden besteed aan de bestuursrechtelijke randvoorwaarden voor geautomatiseerde besluiten en profilering. Hiervoor zal ook de verhouding met de AVG aan de orde komen zodat een zo breed mogelijk inzicht ontstaat over de randvoorwaarden die voor de overheid gelden.


Praktijksessie (2 uur): In de praktijksessie zal worden ingegaan op twee vragen:

1. Wat zijn de grenzen van de computer en ketens bij het uitvoeren van wetten en regels en hoe borgen we de bestuursrechtelijke normen?

2. Hoe bepaal je het verschil tussen geautomatiseerde besluiten van de overheid en geautomatiseerde besluiten of handelingen van de overheid gebaseerd op profilering en waarom is dit verschil juridisch belangrijk?

Aan het einde van dit dagdeel:

 • kunnen deelnemers geautomatiseerde besluiten, informatiseringsketens en profilering verbinden aan het bestuursrechtelijke denkkader;
 • kunnen deelnemers onderscheid maken tussen geautomatiseerde besluiten en geautomatiseerde besluiten en handelingen gebaseerd op profilering;
 • hebben deelnemers inzicht verkregen in de jurisprudentie en rechtsbeschermingsvraagstukken bij het gebruik van deze technologieën.Lifelong learning discount for Tilburg University alumni

Lifelong learning is needed in our everchanging environment. At Tilburg University we want to encourage and stimulate lifelong learning. To make participating in Professional Learning programs even more appealing Tilburg University offers a 10% discount on every Professional Learning program. On our one-day programs (the Tilburg University Masterclasses) this discount is even larger.


To apply for the discount simply state you are a Tilburg University alumnus in the registration form of the program you are interested in.Practische informatie masterclass Big data in de publieke sector

Locatie

De masterclass wordt gegeven op de campus van Tilburg University

Tijden

De masterclass start om 9:00 uur en eindigt om 17:00 uur. Het programma staat ten minste gelijk aan 6 NovA uren. Aan het einde van het programma ontvangt u een certificaat op aanvraag met daarop de naam van het programma en de deelnemer.

Kosten

De kosten voor deelname aan de masterclass Big data in de publieke sector bedragen € 750. Een additionele masterclass kost slechts € 500 per masterclass. Tilburg University alumni ontvangen een lifelong learning korting van 10%.

Onderwijsmethode

De masterclass Big data in de publieke sector bevat een combinatie van keynotes, lectures, workshops en discussions geleid door experts. Hierdoor bevat iedere masterclass een mix van theoretische en practische kennis.

Deelnemersprofiel

De masterclass Big data in de publieke sector is toegankelijk voor iedereen met een interesse in de (on)mogelijkheden van datacommunicatie en geautomatiseerde besluitvorming voor de publieke sector maar heeft met name relevantie voor juridisch professionals.

General terms and conditions

Registration

You can register for this course only by filling out the online registration form on the website. You will immediately receive a digital confirmation. Your registration is complete if you have been admitted (for alumni this means: after your status has been checked) and have paid the course fee.

Course fee

The course fee is payable within 14 days after receipt of the invoice. No VAT is charged for this course.

Changes

Tilburg University reserves the right to change parts of the course in the event of unforeseen circumstances or recent developments. You will be informed of any changes as soon as possible.

Cancellation

Cancellation by a course participant needs to take place in writing. If you cancel in writing not later than four weeks before the first course day, the course fee will be refunded. Tilburg University reserves the right to cancel the course if an insufficient number of participants have registered.

Evaluation

After every course day, the course participants will be given an evaluation form. It is very important for the further development of the post-academic courses to receive the course participants’ feedback through these evaluation forms. The information obtained will be used as much as possible in organizing and designing future courses.

Complaints

The course participant can report any complaints to Tilburg University in writing. The complaint needs to be described in detail. Complaints do not suspend the obligation to pay the course fee. If the complaint is upheld by Tilburg University, the course participant will receive a reduction of the course fee.


Contact

Voor meer informatie over de masterclass kunt u contact opnemen met de programma coördinator

Programma coördinator

Crousen, M.W.C.E.
Name M.W.C.E. (Miriam) Crousen
Division Academic Support
projects
Position Onderwijscoördinator
Room T 624
Phone +31 13 466 3898
E-mail m.w.c.e.crousen@tilburguniversity.edu

Academic director

Prins, J.E.J.
Name prof.mr. J.E.J. Prins
Tilburg Law School
Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT)
Position Professor
Room M 728
Phone +31 13 466 2329
E-mail j.e.j.prins@tilburguniversity.edu

All Master's programs

Want to know more?