Applying for your Master diploma / Aanvraagformulier Masterdiploma

  • Current Note / Toelichting
  • Student data / Gegevens student
  • Note / Let op
  • Privacy
  • Complete
This form is applicable if you do not have to defend your thesis or your defense has already taken place.
You can only apply for your diploma once all your results are registered in the system. The back-office will check your study results and registration status.

---------------------------------------------------------------------------------

Dit formulier is van toepassing als je je scriptie niet hoeft te verdedigen of als de verdediging reeds heeft plaatsgevonden.

Je dient eerst zelf te controleren of alle vakken correct geregistreerd zijn. Dit verzoek wordt alleen in behandeling genomen als je aan al je vakverplichtingen m.b.t. het afstuderen hebt voldaan en je scriptie is goedgekeurd.